مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱بررسی تغییرات پتاسیم خاک زیر اشکوب رویشگاه بادام کوهی (مطالعه موردی: کاخک گناباد).محمد ساغری، مسلم رستم پور، مژگان روستااولین همایش ملی جنگل های ایران1397/04/27 - 1397/04/28
۲بررسی تاثیر گیاه درختچه ای پرند (Pteropyrum aucheri) بر میزان فسفر خاک (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند)محمد ساغری، مسلم رستم پور، فهیمه محمدی کاریزنواولین همایش ملی جنگل های ایران1397/04/27 - 1397/04/28
۳اثر مرحله رویشی بر میزان پروتئین گیاه مرتعی Artemisia aucheri در مراتع کوهستانی شهرستان بیرجندمحمد ساغری، مسلم رستم پور، حامد فروغی فر کدغیرفعال، مریم هاشمی گازار، مسلم باشتنیاولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی1396/02/21 - 1396/02/21
۴بررسی تغییرات میزان کلیسم درمنه کوهی در دو مرحله گلدهی و بذردهی (مطالعه موردی مراتع خراسان جنوبی).محمد ساغری، مسلم رستم پور، حامد فروغی فر کدغیرفعال، مریم هاشمی گازار، مسلم باشتنیاولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی1396/02/21 - 1396/02/21
۵نقش جهت دامنه در استقرار درخچه های سماق (مطالعه موردی منطقه گناباد)حسن شاهرخی، محمد ساغری، مسعود عشقی زادهدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394/12/15 - 1394/12/15
۶نقش شیب در رشد و استقرار درخچه های سماق (مطالعه موردی منطقه گناباد)محمدیوسف شاهرخی، محمد ساغری، مسعود عشقی زاده، مسلم رستم پوردومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394/12/15 - 1394/12/15
۷اثر گیاه Amygdalus scoparia بر میزان ازت و موادآلی خاک در مراتع استپی احیا شدهمژگان روستا، محمد ساغری، مسلم رستم پورششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران1394/06/17 - 1394/06/19
۸اثر گیاه بادامشک بر میزان کربن خاک در مراتع استپیمژگان روستا، محمد ساغری، مسلم رستم پور، یاسین هلال بیگیدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394/04/01 - 1394/04/03
۹ت ثیر گونه مرتعی بادامشک ( Amygdalus scoparia) بر تغییر میزان مواد آلی خاک زیراشکوبمژگان روستا، محمد ساغری، مسلم رستم پور، یاسین هلال بیگیدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394/04/01 - 1394/04/03
۱۰بررسی اثر آتش بر غنا و یکنواختی گونه ای در مراتع زاگرس غربی (مطالعه موردی مراتع تازه آباد سریاس- پاوه)فخرالدین سهرابی، محمد ساغری، مسلم رستم پور، بختیار فتاحیهمایش ملی پژوهش نوین در مدیریت منابع طبیعی1394/01/27 - 1394/01/27
۱۱اثر گرادیان ارتفاع بر تولید پوشش گیاهی در مراتع زاگرسی غربی (مطالعه موردی مراتع تازه آباد سریاس _ پاوه)فخرالدین سهرابی، محمد ساغری، مسلم رستم پور، بختیار فتاحیهمایش ملی پژوهش نوین در مدیریت منابع طبیعی1394/01/27 - 1394/01/27
۱۲بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی بذور در گیاه سیاه تاغ Holoxylon aphyllumوجیهه خوشرواول، محمد ساغری، حامد فروغی فر، مجید جامی الاحمدیاولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شوری1392/06/21 - 1392/06/22
۱۳بررسی اثر سطوح مختلف شوری خاک بر بعضی خصوصیات رویشی گیاه سیاه تاغ Haloxylon aphyllumوجیهه خوشرواول، محمد ساغری، حامد فروغی فر، مجید جامی الاحمدیاولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شوری1392/06/21 - 1392/06/22
۱۴اندازه گیری و مقایسه برخی خصوصیات ارزش غذایی دو گیاه مرتعی کرفس کوهی و بیلهر در مراتع ییلاقی شهرستان کهگیلویهخدیجه کرمی بی زلیخایی، محمد ساغری، مسلم باشتنی، سمیه یوسفیدومین همایش ملی مدیریت پرورش دام و طیور با محوریت چالش های پرورش گوسفند و بز1392/06/16 - 1392/06/16
۱۵بررسی ارزش غذایی گیاه مرتعی بیلهر (Dorema aucheri) در مراحل مختلف فنولوژیمحمد ساغری، خدیجه کرمی بی زلیخایی، مسلم باشتنی، سید همایون فرهنگ فرهمایش ملی دام و طیور شمال کشور1392/02/12 - 1392/02/12
۱۶تاثیر یک نوع کود زیستی بر تغییر خصوصیات ارزش غذایی یک نوع یونجه یکساله و مقایسه آن با کود شیمیاییمحمد ساغریهمایش ملی دام و طیور شمال کشور1392/02/12 - 1392/02/12
۱۷بررسی تغییرات میزان مواد معدنی گیاه جا شیر در مراحل مختلف فنولوژیخدیجه کرمی بی زلیخایی، محمد ساغری، مسلم باشتنی، ذبیح الله محمدیهمایش ملی دام و طیور شمال کشور1392/02/12 - 1392/02/12
۱۸مطالعه ارزش غذایی گیاه کرفس کوهی و رابطه ان با مرحله فنولوژیخدیجه کرمی بی زلیخایی، محمد ساغری، مسلم باشتنی، ذبیح الله محمدیهمایش ملی دام و طیور شمال کشور1392/02/12 - 1392/02/12
۱۹تاثیر چرای دام بر یکنواختی گونه های گیاهی در مراتع ییلاقی(مطالعه موردی مراتع پردانان- پیرانشهرامیر اموسی، بختیار فتاحی، محمد ساغری، شعله قلاسی موداولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1391/12/20 - 1391/12/20
۲۰بررسی تنوع گونه ای در مراتع ییلاقی زاگرس تحت دو نوع مدیریت چرای متفاوت( مطالعه موردی مراتع پردانان آذربایجان غربیامیر اموسی، شعله قلاسی مود، محمد ساغری، بختیار فتاحیاولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1391/12/20 - 1391/12/20
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.