پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱نقش جبران خدمات در ماندگاری معلمان شهرستان کلات با میانجیگری تمایل به توسعه حرفه‌ای خودعلی عقیلی پورکارشناسی ارشداستاد مشاور۲۳ شهریور ۱۴۰۰
۲چالش‌ها و راهکارهای آموزش برخط در دوره همه‌گیری کووید-19 از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی شهر بیرجندحامد ابراهیم زادهکارشناسی ارشداستاد مشاور۲۰ بهمن ۱۴۰۰
۳پیشایندها و پسایندهای هم آفرینی در بین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه بیرجندفاطمه ناصریکارشناسی ارشداستاد راهنما۲۸ خرداد ۱۴۰۱
۴بررسی پدیدارشناسانه شبکه آموزش دانش‌آموزی (شاد) در یادگیری دانش‌آموزان دوره اول متوسطهکریم ریگی نژادشورکیکارشناسی ارشداستاد راهنما۱۲ شهریور ۱۴۰۱
۵نقش عملکرد فکورانه معلم در فرسودگی شغلی معلمان دوره ابتدایی باتوجه به متغییرهای تعدیلگر جنسیت و تجربه معلمان شهر گنابادمحسن محمدپورکارشناسی ارشداستاد مشاور۳۱ شهریور ۱۴۰۱