مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱پژوهشی بر نقوش گلیم سفره‌کردی در خراسان شمالیمحمدامین حاجی زاده - مریم عظیمی نژادچهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران2019-10-23
۲پژوهشی بر شکل‌گیری نقوش گلیم قشقایی در منطقه فارسمحمدامین حاجی زاده - مریم عظیمی نژادچهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران2019-10-23
۳نسخه مصور هفت اورنگ جامی؛ نگین کارستان هنری ابراهیم میرزا صفویمحمدامین حاجی زاده - مریم عظیمی نژاداولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران2019-05-01
۴مبانی پستمدرنیسم در هنرهای تجسمیمحمدامین حاجی زادهاولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران2019-05-01
۵پژوهشی بر دستبافته های عهد ساسانیمحمدامین حاجی زاده، مریم عظیمی نژادسومین همایش ملی باستان شناسی ایران1396/08/03 - 1396/08/04
۶بررسی دلایل استقرار و رونق فرش بافی در تاریخمحمدامین حاجی زادهسومین همایش ملی باستان شناسی ایران1396/08/03 - 1396/08/04
۷تبیین و بررسی فرش پادرا از بلوچیمحمدامین حاجی زادههمایش ملی فرش دستبافت خراسان جنوبی1394/09/04 - 1394/09/05
۸تبیین طرح محرمات و بررسی ویژگی های فرش محرمات بیرجندمحمدامین حاجی زادههمایش ملی فرش دستبافت خراسان جنوبی1394/09/04 - 1394/09/05
۹تبیین و بررسی فرش مود بیرجندمحمدامین حاجی زادههمایش ملی فرش دستبافت خراسان جنوبی1394/09/04 - 1394/09/05
۱۰تحلیل فرمی تعدادی از قالی های دوره صفوی موسوم به قالی های لهستانی(پولونزی)عاطفه مهرورز، فرهاد خسروی بیژائم، محمدامین حاجی زادههمایش ملی فرش دستبافت خراسان جنوبی1394/09/04 - 1394/09/05
۱۱بررسی نقش و رنگ در قالی مودعاطفه مهرورز، محمدامین حاجی زادههمایش ملی فرش دستبافت خراسان جنوبی1394/09/04 - 1394/09/05
۱۲مطالعه تطبیقی قالی های طرح دسته گلی مناطق کرمان و بیرجندمحمدامین حاجی زاده، عاطفه مهرورزهمایش ملی فرش دستبافت خراسان جنوبی1394/09/04 - 1394/09/05
۱۳مرمت دو تخته فرش موزه ای اداره اوقاف بیرجندمحمدامین حاجی زاده، عفت مرزبانی، ملیحه حسینی محرابهمایش ملی فرش دستبافت خراسان جنوبی1394/09/04 - 1394/09/05
۱۴بررسی دستبافته های مکشوفه از شهر سوختهمریم عظیمی نژاد، محمدامین حاجی زادهدومین همایش ملی باستان شناسی ایران1394/08/27 - 1394/08/28
۱۵بررسی منسوجات مکشوفه از شهر قومسمحمدامین حاجی زادهدومین همایش ملی باستان شناسی ایران1394/08/27 - 1394/08/28
۱۶بررسی منسوجات مکشوفه از شهر سوختهمحمدامین حاجی زادهدومین همایش ملی باستان شناسی ایران1394/08/27 - 1394/08/28
۱۷بررسی منسوجات و دستبافته های قومسمحمدامین حاجی زادهدومین همایش ملی باستان شناسی ایران1394/08/27 - 1394/08/28
۱۸نشانه شناسی نقشمایه ی فروهر با ت کید بر کاربرد آن در فرش دستبافتمحمدامین حاجی زادههمایش ملی باستان شناسی1392/02/18 - 1392/02/19
۱۹بررسی روش های تخمین قدمت فرشمحمدامین حاجی زادههمایش ملی باستان شناسی1392/02/18 - 1392/02/19
۲۰اسطوره شناسی صورتهای فلکی منقوش در فرش منطقه البروجمحمدامین حاجی زادههمایش ملی باستان شناسی1392/02/18 - 1392/02/19
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.