مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱قلعه شاهدژ؛ پیشرو در اصول دفاع غیرعامل دوره اسماعیلیان در قهستان (خراسان جنوبی)سامان فرزین - مجتبی جانفدا - حسین کوهستانی اندرزی - محمدامین حاجی زادهپژوهش های تاریخی ایران و اسلام2020
۲The Effect of Trading Lapis Lazulion the Settlements in the Third and Fourth Millenniums inthe East of lran Plateau (Case Study Burnt City Area)سامان فرزین - مریم ظهوریان - محمدامین حاجی زادهCENTRAL ASIATIC JOURNAL2020
۳The Effect of Trading Lapis Lazulion the Settlements in the Third and Fourth Millenniums inthe East of lran Plateauمریم ظهوریان - سامان فرزین - محمدامین حاجی زادهCENTRAL ASIATIC JOURNAL2020
۴بررسی انواع حاشیه در قالی های دوره صفویوحیده حسامی - محمدامین حاجی زادهدو فصلنامه رجشمار2020
۵تحلیل ساختاری نقوش هندسی موجود در نگاره‌های شاهنامه بایسنقریمحمدامین حاجی زاده - محمدعلی بیدختی - مریم عظیمی نژادنگارینه (هنر اسلامی)2019
۶اسطوره شناسی صورت های فلکی منقوش در فرش منطقه البروجمحمدامین حاجی زاده, مسعود کلانتری سرچشمه, سامان فرزیننگارینه (هنر اسلامی)1397
۷تاملی نو بر جایگاه مذهبی نقشمایه (مار) و ارتباط آن با عنصر مونث در آثار به جای مانده از تمدن عیلام باستان (با تکیه بر شواهد باستانشناسی)مریم ظهوریان, سامان فرزین, محمدامین حاجی زادهجستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام1396
۸مطالعه تطبیقی طرح و نقش در فرشهای محرابی دوره صفویه و قاجارمحمدامین حاجی زاده, علی رضا خواجه احمد عطاری, مریم عظیمی نژادپژوهشنامه خراسان بزرگ1395
۹بررسی جایگاه صورت های فلکی منطقه البروج در آیین ها و باورهای مردم ایرانمحمدامین حاجی زادهمطالعات باستان شناسی دوران اسلامی1395
۱۰تحلیل فرمی تعدادی از قالی های دوره صفوی موسوم به قالی های لهستانی(پولونزی)محمدامین حاجی زاده, فرهاد خسروی بیژائم, عاطفه مهرورزنگارینه (هنر اسلامی)1394
۱۱Architecture of Sasanian Dynasty Case studyon square Dome in Rivand in Rivand sabzevarHasan Hashemizarjabad, , , , Hajizadeh Mohamad aminAdvances in Environmental Biology2015
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.