سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
فیلتر شده بر اساس : دانشکده فنی فردوس
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
صادق

صادق پاسبان

مربی
دانشکده فنی فردوس - کامپیوتر
صادق پاسبان
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی فردوس - کامپیوتر

http://daneshjooyar.com

Google Scholar
مهدی

مهدی تورانی

استادیار
دانشکده فنی فردوس - قدرت
مهدی تورانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۱ دانشکده فنی فردوس - قدرت

http://cv.birjand.ac.ir/tourani

Google Scholar
هاشم

هاشم جهانگیر

استادیار
دانشکده فنی فردوس - عمران
هاشم جهانگیر
استادیار دکتری
۰۹۱۵۴۹۴۴۰۹۰ دانشکده فنی فردوس - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/hjahangir/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE
فهیمه

فهیمه حبیبی

استادیار
دانشکده فنی فردوس - برق
فهیمه حبیبی
استادیار دکتری
- دانشکده فنی فردوس - برق

https://cv.birjand.ac.ir/fhabibi/fa

Google Scholar
جواد

جواد زراعتکارمقدم

استادیار
دانشکده فنی فردوس - الکترونیک
جواد زراعتکارمقدم
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۲ دانشکده فنی فردوس - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/jzeraatkarmoghadam/fa

Google Scholar
محمد

محمد سروری

مربی
دانشکده فنی فردوس - الکترونیک
محمد سروری
مربی کارشناسی ارشد
۰۵۶-۳۲۷۳۲۰۰۱ دانشکده فنی فردوس - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/sorori/fa

Google Scholar
امیرکیوان

امیرکیوان شفیعی

مربی
دانشکده فنی فردوس - کامپیوتر
امیرکیوان شفیعی
مربی کارشناسی ارشد
۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۲ دانشکده فنی فردوس - کامپیوتر

https://cv.birjand.ac.ir/shafiei/fa

Google Scholar
سجاد

سجاد محمدزاده

استادیار
دانشکده فنی فردوس - الکترونیک
سجاد محمدزاده
استادیار دکتری
۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۲ دانشکده فنی فردوس - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/mohamadzadeh/fa

Google Scholar Scopus
امیرحسین

امیرحسین مختاری

استادیار
دانشکده فنی فردوس
امیرحسین مختاری
استادیار دکتری
- دانشکده فنی فردوس

https://cv.birjand.ac.ir/mokhtari/fa

Google Scholar
سیدمجتبی

سیدمجتبی موسوی نژاد

استادیار
دانشکده فنی فردوس - عمران
سیدمجتبی موسوی نژاد
استادیار دکتری
- دانشکده فنی فردوس - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/mosavinejad/fa

Google Scholar
مصطفی

مصطفی واحدی پور دهرائی

استادیار
دانشکده فنی فردوس - قدرت
مصطفی واحدی پور دهرائی
استادیار دکتری
۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۱ دانشکده فنی فردوس - قدرت

https://cv.birjand.ac.ir/vahedi/fa

Google Scholar