سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
فیلتر شده بر اساس : دانشکده فنی فردوس
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
مهدی

مهدی تورانی

استادیار
دانشکده فنی فردوس - قدرت
مهدی تورانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۷۷۰۱ دانشکده فنی فردوس - قدرت

http://cv.birjand.ac.ir/tourani

Google Scholar

حسین جراحی فریز

استادیار
دانشکده فنی فردوس - عمران
حسین جراحی فریز
استادیار -
- دانشکده فنی فردوس - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/hossein-jarrahi/fa

هاشم

هاشم جهانگیر

استادیار
دانشکده فنی فردوس - عمران
هاشم جهانگیر
استادیار دکتری
۰۹۱۵۴۹۴۴۰۹۰ دانشکده فنی فردوس - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/hjahangir/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE
فهیمه

فهیمه حبیبی

استادیار
دانشکده فنی فردوس - برق
فهیمه حبیبی
استادیار دکتری
- دانشکده فنی فردوس - برق

https://cv.birjand.ac.ir/fhabibi/fa

Google Scholar Scopus ORCID علم سنجی
جواد

جواد زراعتکارمقدم

استادیار
دانشکده فنی فردوس - الکترونیک
جواد زراعتکارمقدم
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۲ دانشکده فنی فردوس - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/jzeraatkarmoghadam/fa

Google Scholar
محمد

محمد سروری

مربی
دانشکده فنی فردوس - الکترونیک
محمد سروری
مربی کارشناسی ارشد
۰۵۶-۳۲۷۳۲۰۰۱ دانشکده فنی فردوس - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/sorori/fa

Google Scholar
امیرکیوان

امیرکیوان شفیعی

مربی
دانشکده فنی فردوس - کامپیوتر
امیرکیوان شفیعی
مربی کارشناسی ارشد
۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۲ دانشکده فنی فردوس - کامپیوتر

https://cv.birjand.ac.ir/shafiei/fa

Google Scholar
مرتضی

مرتضی قایدی

استادیار
دانشکده فنی فردوس - برق
مرتضی قایدی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی فردوس - برق

https://cv.birjand.ac.ir/mghayedi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
سجاد

سجاد محمدزاده

دانشیار
دانشکده فنی فردوس - الکترونیک
سجاد محمدزاده
دانشیار دکتری
۰۵۶۳۱۰۲۷۷۰۰ دانشکده فنی فردوس - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/mohamadzadeh/fa

Google Scholar Scopus ORCID
امیرحسین

امیرحسین مختاری

استادیار
دانشکده فنی فردوس
امیرحسین مختاری
استادیار دکتری
- دانشکده فنی فردوس

https://cv.birjand.ac.ir/mokhtari/fa

Google Scholar
سیدمجتبی

سیدمجتبی موسوی نژاد

استادیار
دانشکده فنی فردوس - عمران
سیدمجتبی موسوی نژاد
استادیار دکتری
- دانشکده فنی فردوس - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/mosavinejad/fa

Google Scholar
مصطفی

مصطفی واحدی پور دهرائی

استادیار
دانشکده فنی فردوس - قدرت
مصطفی واحدی پور دهرائی
استادیار دکتری
۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۱ دانشکده فنی فردوس - قدرت

https://cv.birjand.ac.ir/vahedi/fa

Google Scholar