مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱تأثیر محلولپاشی برگی با کلرید کلسیم بر خصوصیات کمی و کیفی زرشک بیدانهفرید مرادی نژاد - افسانه حسینی - مهدی خیاط - محمد حسین امینی فردیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران2019-08-26
۲ردیابی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی در مزارع زعفران استانسیده عاطفه حسینی - سالار فرخوند - سالاری خدیجه - محمد حسین امینی فرداولین همایش فرصت های نوین تولید و اشتغال، بخش کشاورزی در شرق کشور(در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومت2018-02-14
۳تأثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و اسید فولویک بر ویژگی های زایشی گل بومادران (Achillea millefolium L.)حسن بیات - فاطمه شفیعی - محمد حسین امینی فرد - سعید دقیقیدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار2020-07-07
۴اثر محلول پاشی عصاره جلبک دریایی و اسید آمینه بر خصوصیات زایشی گل بومادران (Achillea millefolium L.)حسن بیات - فاطمه شفیعی - محمد حسین امینی فرد - سعید دقیقیدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار2020-07-07
۵تأثیر سیلیسیوم و نانو سیلیسیوم بر خصوصیات رشدی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.)حسن بیات - بصیره شهرکی - محمد حسین امینی فرد - فرهاد آذرمی آتاجانیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران2019-08-26
۶بررسی پارامترهای رشدی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تأثیر تیمارهای سلنیوم و نانو سلنیومحسن بیات - بصیره شهرکی - محمد حسین امینی فرد - فرهاد آذرمی آتاجانیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران2019-08-26
۷بررسی پارامترهای رشدی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تأثیر تیمارهای سلنیوم و نانو سلنیومحسن بیات - بصیره شهرکی - محمد حسین امینی فرد - فرهاد آذرمی آتاجانیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران2019-08-26
۸بررسی پارامترهای رشدی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تأثیر تیمارهای سلنیوم و نانو سلنیومحسن بیات - بصیره شهرکی - محمد حسین امینی فرد - فرهاد آذرمی آتاجانیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران2019-08-26
۹تأثیر سیلیسیوم و نانو سیلیسیوم بر خصوصیات رشدی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.)حسن بیات - بصیره شهرکی - محمد حسین امینی فرد - فرهاد آذرمی آتاجانیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران2019-08-26
۱۰تأثیر سیلیسیوم و نانو سیلیسیوم بر خصوصیات رشدی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.)حسن بیات - بصیره شهرکی - محمد حسین امینی فرد - فرهاد آذرمی آتاجانیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران2019-08-26
۱۱بررسی پاسخ های رشدی گیاهچه و جوانه زنی بذر فستوکا (. )Festuca rubra Lبه تنش خشکیحسن بیات - محمد حسین امینی فرد - فائزه آراسته علی دولییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران2019-08-26
۱۲بررسی پاسخ های رشدی گیاهچه و جوانه زنی بذر فستوکا (. )Festuca rubra Lبه تنش خشکیحسن بیات - محمد حسین امینی فرد - فائزه آراسته علی دولییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران2019-08-26
۱۳تأثیر تنش شوری بر ویژگی های جوانهزنی بذر و رشد گیاهچه سبزی شاهیمحمد حسین امینی فرد - حسن بیاتدومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی2019-03-13
۱۴بزرسی خصوصیات جوانه سنی بذر و رشد گیاهچه های تزبچه در بزابز فلشات سنگین کبالت و کادمیوممحمد حسین امینی فرد - حسن بیاتدومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی2019-03-13
۱۵تأثیر فلزهای سنگین نیکل و سرب بر جوانهزنی بذر و رشد گیاهچههای تربچهمحمد حسین امینی فرد - حسن بیاتنهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار2019-01-23
۱۶بررسی واکنش رشد گیاهچه و جوانه زنی بذر سبزی شاهی در برابر تنش خشکیمحمد حسین امینی فرد - حسن بیاتنهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار2019-01-23
۱۷Effects of NaCl pre-treatment and different drying temperatures on quality attributed characteristics of Peppermintمحمد حسین امینی فرد - مهدی خیاط - زهرا براتی - طاهره بوشادینهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار2019-01-23
۱۸بررسی تاثیر کود کنسانتره کود مرغی بر عملکرد و گل و کلاله زعفرانمحمدحسین امینی فرد، زهره قلی زادهاولین همایش فرصت های نوین تولید و اشتغال، بخش کشاورزی در شرق کشور(در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396/11/25 - 1396/11/25
۱۹اثرات آللوپاتیک گیاه نرگس شیراز (Narcissus tazetta L.) بر جوانه¬زنی و رشد گیاهچه آهار (Zinnia elegans)حسن بیات، علی ناصری مقدم، محمدحسین امینی فرداولین همایش فرصت های نوین تولید و اشتغال، بخش کشاورزی در شرق کشور(در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396/11/25 - 1396/11/25
۲۰تهیه طراحی و اجرای نقشه راه گیاهان دارویی و طب سنتی استان خراسان جنوبیمحمدحسین امینی فرداولین همایش فرصت های نوین تولید و اشتغال، بخش کشاورزی در شرق کشور(در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396/11/25 - 1396/11/25
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۵ مورد.