سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۲۱۷ تا ۲۳۴ مورد از کل ۳۶۰ مورد.
زهرا

زهرا علیزاده بیرجندی

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - تاریخ
زهرا علیزاده بیرجندی
دانشیار -
- ادبیات و علوم انسانی - تاریخ

https://cv.birjand.ac.ir/alizadehbirjandi/fa

Google Scholar
هادی

هادی علیزاده نوقابی

استادیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
هادی علیزاده نوقابی
استادیار دکترای تخصصی
۶۷۸۳ علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/halizadeh/fa

Google Scholar
ابراهیم

ابراهیم غلامی

دانشیار
علوم - زمین شناسی
ابراهیم غلامی
دانشیار دکترای تخصصی
۳۱۰۲۶۶۸۳ علوم - زمین شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/gholami/fa

Google Scholar
سیداحسان

سیداحسان غیاثی

استادیار
کشاورزی - علوم دامی
سیداحسان غیاثی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱-۲۹۰ کشاورزی - علوم دامی

http://www.drghiasi.irmasters.ir

Google Scholar Scopus
جلیل ا

جلیل ا فاروقی

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - زبان
جلیل ا فاروقی
دانشیار دکتری
- ادبیات و علوم انسانی - زبان

https://cv.birjand.ac.ir/faroughi/fa

Google Scholar
محمود

محمود فال سلیمان

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
محمود فال سلیمان
دانشیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا

https://cv.birjand.ac.ir/falsoleyman/fa

Google Scholar

محمد حسن فتحی نسری

استاد
کشاورزی - علوم دامی
محمد حسن فتحی نسری
استاد -
- کشاورزی - علوم دامی

https://cv.birjand.ac.ir/fathi/fa

غلامرضا

غلامرضا فتوحی راد

استادیار
مهندسی - معدن
غلامرضا فتوحی راد
استادیار -
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۴۹-۵۱ مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/fotoohirad/fa

فرزانه

فرزانه فخر

مربی
هنر - صنایع دستی
فرزانه فخر
مربی کارشناسی ارشد
۰۵۶-۳۲۲۲۷۲۲۵ هنر - صنایع دستی

https://cv.birjand.ac.ir/fakhr/fa

Google Scholar
عباس

عباس فرجاد پزشک

تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی
عباس فرجاد پزشک
- دکترای تخصصی
- تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی

https://cv.birjand.ac.ir/afarjad/fa

Google Scholar Web of Science
حمید

حمید فرخی

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
حمید فرخی
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات

https://cv.birjand.ac.ir/hfarrokhi/fa

Google Scholar ORCID
فرزانه

فرزانه فرزاد

استادیار
علوم - شیمی
فرزانه فرزاد
استادیار دکترای تخصصی
داخلی ۳۴۰ علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/farzad/fa

Google Scholar Scopus ORCID
حسین

حسین فرزانه پور

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی
حسین فرزانه پور
دانشیار دکتری
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۴۴ ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی

https://cv.birjand.ac.ir/farzanehpour/fa

سامان

سامان فرزین

استادیار
هنر - باستان شناسی
سامان فرزین
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۲۷۲۲۵ هنر - باستان شناسی

http://www.ostadiran.ir/Masters/default/?masterID=82cec96096d4281b7c95cd7e74623496

Google Scholar Eprint
حسین

حسین فرسی

دانشیار
علوم - شیمی
حسین فرسی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/hosseinfarsi/fa

Google Scholar Scopus
حسن

حسن فرسی

استاد
مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
حسن فرسی
استاد دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات

https://cv.birjand.ac.ir/hasanfarsi/fa

Google Scholar Scopus Eprint ORCID
محسن

محسن فرشاد

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
محسن فرشاد
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۰۰۸ مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/farshad/fa

Google Scholar Scopus