مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱رفتار شهروندی سازمانی در مدارس و عوامل موثر در آنمحمد اکبری - علی عسگری - فاطمه عمادیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران2018-06-21
۲وضعیت رفتار شهروندی سازمانی معلمان در مدارس شهر بیرجندمحمد اکبری - علی عسگری - فاطمه عمادیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران2018-06-21
۳the role of entrepreneurial spirit in social intelligence by mediating organizatinal trust among students of farhangian university of south khorasanعلی عسگری - مریم محمدزاده - زهرا امیرآبادی زادهبدون نام2019-06-20
۴اهمیت efqm در آموزش عالیعلی عسگری - یاسر سموئیدومین کنفرانس بین المللی و سیزدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی2019-06-12
۵اهمیت ای اف کیو ام در آموزش عالیعلی عسگری - یاسر سموئیدومین کنفرانس بین المللی و سیزدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی2019-06-12
۶فرهنگ دانشگاهی و دانشگاه کارآفرینعلی عسگری - ریحانه ابراهیم آبادیهمایش هفته پژوهش2004-12-17
۷بررسی رابطه بین سایش اجتماعی و عزت نفس سازمانی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه های برتر ایرانفاطمه طاهرپور - علی عسگریسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر مدیریت دانش، تعالی و توانمندی رقابتی2017-12-28
۸استراتژی ها و سبک های حل تعارضعلی عسگری، زینب جوانبختکنفرانس ملی پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت1397/11/10 - 1397/11/10
۹شباهت و تفاوت مدیریت استعداد و مدیریت منابع انسانیعلی عسگری، زهرا زارعیکنفرانس ملی پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت1397/11/10 - 1397/11/10
۱۰اهمیت، ضرورت و موانع اجرای مدیریت استعداد در سازمان هاعلی عسگری، شکوفه اکبریکنفرانس ملی پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت1397/11/10 - 1397/11/10
۱۱نظریه های انگیزش و بهره وری سازمانیعلی عسگری، سعیده سمائیپنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربتی و روانشناسی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)1397/10/22 - 1397/10/22
۱۲خوش بینی علمی معلمان مقطع ابتدایی گرایشات خوش بینانه، رفتار شهروندی سازمانی، فعالیت های دانش آموز محورعلی عسگری، شهلا رحیمی، زهره قمری وفااولین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی با تاکید بر کاربردهای آن در کار و زندگی1397/09/03 - 1397/09/04
۱۳تحلیل رابطه حمایت اجتماعی ادراکشده و مولفه های روحیه کارآفرینیریحانه ابراهیم آبادی، علی عسگری، فاطمه طاهرپورسومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسبداری و حسابرسی پویا1397/06/23 - 1397/06/23
۱۴هم آفرینی در دانشگاهفاطمه طاهرپور، علی عسگریسومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسبداری و حسابرسی پویا1397/06/23 - 1397/06/23
۱۵نقش انگیزش در مدیریت منابع انسانیحسین خسروی، علی عسگریششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1396/11/12 - 1396/11/12
۱۶ضرورت ها و پیامدهای نشاط کاری در قرن حاضرحسین خسروی، علی عسگریششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1396/11/12 - 1396/11/12
۱۷خوش بینی علمی معلمان و رابطه آن با اثربخشی مدارسعلی عسگری، مینا یاوریاولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریت1396/09/25 - 1396/09/25
۱۸بررسی اهمیت وجود سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی در مدارسمرضیه نیکدل، علی عسگریاولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی1396/09/23 - 1396/09/23
۱۹تفاوت ویژگی های کارآفرینی در میان دانشجومعلمان دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان بیرجندزهرا زارعی، علی عسگریکنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 211396/09/16 - 1396/09/16
۲۰کارآفرینی در کتب درسیعلی عسگری، زهرا حبیبی، حسین شکوهی فردکنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 211396/09/16 - 1396/09/16
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۷ مورد.