مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱بررسی نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان شهر چابهار: نقش یک زبانه ، دوزبانه و جنسیتمحمد اکبری - ثریا رودی علی آبادی - حفیظه بلوچ - علی عسگری - هادی پورشافعیپژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی2019
۲نقش واسطه ای جوّ سازمانی نوآورانه در رابطه بین رهبری دانش با عملکرد شغلیعلی عسگری - زهرا زارعی - هادی پورشافعیمدیریت منابع در نیروی انتظامی2020
۳نقش حمایت خانواده و دانشگاه در خلاقیت و ریسک پذیری دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه بیرجند با میانجی‌گری امیدعلی عسگری - ریحانه ابراهیم آبادی - فاطمه طاهرپورابتکار و خلاقیت در علوم انسانی2019
۴آیا سواد اطلاعاتی با تعهد شغلی ارتباط دارد و تأثیر گذار است؟علی عسگری - محمدجواد هاشم زاده - معصومه محمدیInternational Journal Of Schooling2020
۵Developing and validating of talent management test in education based on Davies modelمحسن آیتی - میثم قویدل باجگیران - علی عسگریInternational Journal Of Schooling2019
۶ساخت و اعتباریابی آزمون مدیریت استعداد در آموزش‌وپرورش بر اساس مدل دیویسعلی عسگری - محسن آیتی - میثم قویدل باجگیرانInternational Journal Of Schooling2019
۷ارائه مدل علی تحصیل‌گریزی در ارتباط با معنای تحصیل و خودکارآمدی تحصیلی: نقش واسطه‌ای امید به تحصیلعلی عسگری - فریبا فرازیپژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی2020
۸بررسی رابطه خوش‌بینی علمی و انگیزه پیشرفت با توجه به نقش واسطه‌گری خودکارآمدی تحصیلیعلی عسگری - صادق حامدی نسبپژوهش‌های آموزش و یادگیری2018
۹Predicting Students’ Academic Achievement Based on the Classroom Climate, Mediating Role of Teacher-Student Interaction and Academic Motivationعلی عسگری - سکینه جعفریIntegration of Education2020
۱۰رابطه باورها و حالت های فراشناخت با حافظه کاری دانش آموزان دوره متوسطهعلی عسگری - کیانی سحر - محمدحسین سالاری فرراهبردهای شناختی در یادگیری2019
۱۱The Role of Leadership Styles in Organizational Citizenship Behavior through the Mediation of Perceived organizational Support and Job satisfactionعلی عسگری - سمیه مزگی نژاد - فاطمه طاهرپورInnovar2020
۱۲The Role of Quality in Higher Education and Lifelong Learning in Entrepreneurship Competencies of Undergraduate Studentsعلی عسگری - حسین شکوهی فرد - فاطمه تیرجوPedagogika2019
۱۳شناسایی شاخص های فرهنگ سازمانی کارآفرینانه، ساخت و اعتباریابی ابزار اندازه گیری آن در نهاد کتابخانه های عمومی کشورلیلی سیفی, راضیه کاظمی رنانی, علی عسگریتحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی1397
۱۴مقایه هوش هیجانی دانش آموزان یک زبانه و دو زبانه و نقش آن در نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسیحفیظه بلوچ, علی عسگری, صادق حامدی نسبفصلنامه سلامت روان کودک1396
۱۵بررسی وضعیت سرمایه فکری، یادگیری مادامالعمر و ویژگیهای کارآفرینی کارکنان کارخانه کویرتایر شهر بیرجندراضیه نصراللهی, علی عسگریمجله صنعت لاستیک ایران1396
۱۶نقش باور های معرفت شناسی ریاضی در پیش بینی عملکرد ریاضی دانشجویان مهندسیمحمدعلی رستمی نژاد, ملیحه ایرندگانی, علی عسگریفصلنامه آموزش مهندسی ایران1396
۱۷ساخت و اعتباریابی ویژگی های مدرسه صالح در مدارس ابتدایی شهر بیرجندعلی عسگری, فایزه سورگی, مرضیه قاضیانیاسلام و پژوهشهای تربیتی1396
۱۸بررسی نقش واسطه ای خوش بینی علمی دانش آموزان در رابطه بین خوش بینی علمی مدرسه و خودکارآمدی دانش آموزانصادق حامدی نسب, علی عسگری, هادی پورشافعیپژوهشنامه روانشناسی مثبت1396
۱۹کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی کتابداران در کتابخانه های عمومی استان خراسان جنوبیلیلی سیفی, علی عسگریفصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی1395
۲۰وضعیت باورها و حالت فراشناختی و حافظه کاری دانش آموزان دوره متوسطهسحر کیانی, علی عسگری, محمدحسین سالاری فرتدریس پژوهشی1395
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.