مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱نقش واسطه ای نگرش نسبت به ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در رابطه بین ادراک از خوش بینی آموزشی معلم با پیشرفت ریاضی دانش آموزان دوره متوسطهعلی عسگری,محمد زاده محمد,محمدرضا اسدی یونسی,محمدحسین سالاری فرنوآوری های آموزشی2016
۲نقش واسطه ای جوّ سازمانی نوآورانه در رابطه بین رهبری دانش با عملکرد شغلیعلی عسگری,زهرا زارعی,هادی پورشافعیمدیریت منابع در نیروی انتظامی2020
۳نقش حمایت خانواده و دانشگاه در خلاقیت و ریسک پذیری دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه بیرجند با میانجی‌گری امیدعلی عسگری,ریحانه ابراهیم آبادی,فاطمه طاهرپورابتکار و خلاقیت در علوم انسانی2019
۴شناسایی شاخص های فرهنگ سازمانی کارآفرینانه، ساخت و اعتباریابی ابزار اندازه گیری آن در نهاد کتابخانه های عمومی کشورعلی عسگری,لیلی سیفی,راضیه کاظمی رنانیتحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی2018
۵نقش باور های معرفت شناسی ریاضی در پیش بینی عملکرد ریاضی دانشجویان مهندسیعلی عسگری,محمدعلی رستمی نژاد,ملیحه ایرندگانیآموزش مهندسی ایران2017
۶نقش پیش بینی کننده سلامت سازمانی در مشارکت پذیری کارکنان مورد مطالعه سازمان آموزش و پرورش شهر بیرجندعلی عسگری,سپاهی کریم داد,هادی پورشافعی,سالاری نژاد رحیمهمطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان2016
۷بررسی نقش مشارکت کارکنان در پیش بینی تحلیل رفتگی شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگعلی عسگری,قاسمی جواد,جعفر خوشبختیمدیریت ورزشی2016
۸بررسی وضعیت اعتماد سازمانی در بین دبیران مقطع اول متوسطه آموزش و پرورش شهر بیرجندعلی عسگری,آخوندی محمد,هادی پورشافعیمطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان2016
۹طراحی مدل معادلات ساختاری اعتماد سازمانی و مدیریت دانش دبیران مقطع متوسطهعلی عسگری,مجید علیجان نوده پشنگی,هادی پورشافعیمدیریت بر آموزش سازمانها2013
۱۰آیا سواد اطلاعاتی با تعهد شغلی ارتباط دارد و تأثیر گذار است؟Ali Asgari,Mohammad Javad HashemzadehInternational Journal Of Schooling2020
۱۱ساخت و اعتباریابی آزمون مدیریت استعداد در آموزش‌وپرورش بر اساس مدل دیویسAli Asgari,Mohsen Ayati,Meysam ghavidel bajgiranInternational Journal Of Schooling2019
۱۲Organizational spirituality and teachers stressAli Asgari,Hadi PourshafeiBulletin de la Societe Royale des Sciences de Liege2017
۱۳Codification and Validation of professional development questionnaire of teachersAli Asgari,,Hadi PourshafeiInternational Education Studies2016
۱۴Relationship of Spiritual Intelligence Components with Students AdjustmentAli Asgari,,Mohsen KhorshidzadehMalalsian journal of education2016
۱۵The Prediction of Professional Development of Birjand s Public and Gifted High Schools Teachers through their Understanding of Organizational ClimateAli Asgari,,Hadi PourshafeiInternational Journal of Social Sciences and Education2015
۱۶نقش رهبری دانش و فرهنگ سازمانی در عملکرد شغلی. مورد مطالعه. کارکنان دانشگاه بیرجندهادی پورشافعی,علی عسگری,زهرا زارعیمطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان2022
۱۷بررسی تأثیر مرشدیت بر یادگیری سازمانی با میانجی‌گری قابلیت‌های کارکنان اداره آموزش‌و‌پرورش شهرستان خاشعلی عسگری,سید علی بنی هاشمی,ناصر شهلی برتوسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی2021
۱۸ترکیب ویژگی برنامه درسی تربیت دینی با توجه به قرآن کریم و سیره تربیتی معصومان: فرا ترکیب بر اساس مدل اروینعلی عسگری,میثم غلام پور,زینب سرزهی,علی مهدوی فردآموزه‌های تربیتی در قرآن و حدیث2021
۱۹ارائه مدل علی تحصیل‌گریزی در ارتباط با معنای تحصیل و خودکارآمدی تحصیلی: نقش واسطه‌ای امید به تحصیلعلی عسگری,فریبا فرازیپژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی2020
۲۰بررسی نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان شهر چابهار: نقش یک زبانه ، دوزبانه و جنسیتمحمد اکبری,ثریا رودی علی آبادی,حفیظه بلوچ,علی عسگری,هادی پورشافعیپژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی2019
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۷ مورد.