سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۲۳۵ تا ۲۵۲ مورد از کل ۳۶۳ مورد.
حسن

حسن فرسی

استاد
مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
حسن فرسی
استاد دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات

https://cv.birjand.ac.ir/hasanfarsi/fa

Google Scholar Scopus Eprint ORCID
محسن

محسن فرشاد

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
محسن فرشاد
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۰۰۸ مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/farshad/fa

Google Scholar Scopus
فریده

فریده فرهادی

مربی
ادبیات و علوم انسانی - زبان
فریده فرهادی
مربی کارشناسی ارشد
- ادبیات و علوم انسانی - زبان

https://cv.birjand.ac.ir/farhadi/fa

Google Scholar
هادی

هادی فرهادیان

استادیار
مهندسی - معدن
هادی فرهادیان
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۶۴۷۴ مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/hfarhadian/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
همایون

همایون فرهنگ فر

استاد
کشاورزی - علوم دامی
همایون فرهنگ فر
استاد دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۲ کشاورزی - علوم دامی

https://cv.birjand.ac.ir/farhangfar/fa

Google Scholar Scopus Eprint ORCID Research GATE علم سنجی
مصطفی

مصطفی فروتن تنها

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
مصطفی فروتن تنها
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۶۲۵۷ ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی

http://foroutan.blog.ir

Google Scholar ORCID علم سنجی
مهدی

مهدی فروزانفر

مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
مهدی فروزانفر
- دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/mforouzanfar/fa

Google Scholar Scopus ORCID

حامد فروغی فر بازنشسته

کشاورزی - علوم و مهندسی آب
حامد فروغی فر بازنشسته
- -
- کشاورزی - علوم و مهندسی آب

https://cv.birjand.ac.ir/hforoughifar/fa

حسین

حسین فضائلی مقیمی

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
حسین فضائلی مقیمی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/fazaeli/fa

Google Scholar
رضا

رضا فلاح

استادیار
علوم - فیزیک
رضا فلاح
استادیار دکترای تخصصی
داخلی ۲۱۰ علوم - فیزیک

https://cv.birjand.ac.ir/falah/fa

Google Scholar
حمیدرضا

حمیدرضا فلاحی

استادیار
کشاورزی - زراعت
حمیدرضا فلاحی
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/fallahi/fa

Google Scholar Scopus Eprint
حمید

حمید فلقی

استاد
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
حمید فلقی
استاد دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۱۰۲۶۳۳۵ مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

https://cv.birjand.ac.ir/falaghi/fa

Google Scholar Scopus علم سنجی
ملیحه

ملیحه فلکی

استادیار
کشاورزی - زراعت
ملیحه فلکی
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/falaki/fa

سید ابوذر

سید ابوذر فنایی

استادیار
مهندسی - مکانیک
سید ابوذر فنایی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/fanaee/fa

Google Scholar Scopus
محمد مهدی

محمد مهدی فیروزآبادی

دانشیار
علوم - فیزیک
محمد مهدی فیروزآبادی
دانشیار دکترای تخصصی
۲۶۶ علوم - فیزیک

https://cv.birjand.ac.ir/firoozabadi/fa

Google Scholar Scopus ORCID

محمد قادر قادری

استادیار
کشاورزی - زراعت
محمد قادر قادری
استادیار -
- کشاورزی - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/ghaderi/fa

محمد

محمد قاسمی گل

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
محمد قاسمی گل
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۲۹۰۲ مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

https://cv.birjand.ac.ir/ghasemigol/fa

Google Scholar Scopus Eprint ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی
رضا

رضا قاضی زاده

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
رضا قاضی زاده
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات

https://cv.birjand.ac.ir/ghazizadeh/fa

Google Scholar