سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
زهرا

زهرا احمدی بروغنی

مربی
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
زهرا احمدی بروغنی
مربی کارشناسی ارشد
- مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

https://cv.birjand.ac.ir/brooghani/fa

Google Scholar
سید علی

سید علی حسینی

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
سید علی حسینی
استادیار دکتری
۰۵۶-۳۱۰۲۶۳۷۶ مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

https://cv.birjand.ac.ir/sa-hoseini/fa

Google Scholar
سامیه

سامیه خسروی

مربی
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
سامیه خسروی
مربی کارشناسی ارشد
(۴۱۰)۳۲۲۰۲۰۴۹ مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

https://cv.birjand.ac.ir/skhosravi/fa

Google Scholar
محمد حسین

محمد حسین خسروی

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
محمد حسین خسروی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

http://mhkhosravi.ir

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی
حمید

حمید سعادت فر

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
حمید سعادت فر
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۰۵۰-۴۰۹ مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

https://cv.birjand.ac.ir/saadatfar/fa

Google Scholar Scopus ORCID علم سنجی
محمد

محمد قاسمی گل

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
محمد قاسمی گل
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۲۹۰۲ مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

https://cv.birjand.ac.ir/ghasemigol/fa

Google Scholar Scopus Eprint ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی
مهناز

مهناز کدخدا

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
مهناز کدخدا
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

https://cv.birjand.ac.ir/kadkhoda/fa

Google Scholar
محمد صادق

محمد صادق نوابی

مربی
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
محمد صادق نوابی
مربی -
- مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

https://cv.birjand.ac.ir/navabi/fa

حامد

حامد وحدت نژاد

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
حامد وحدت نژاد
دانشیار دکتری
- مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

http://perlab.birjand.ac.ir/vahdatnejad/

Google Scholar