لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۰٬۱۳۳ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
قابلیت اعتماد بر اساس α-شک اعداد فازینهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایرانبممحمد خنجری صادق,محمد قاسم اکبری,مهدیه مظفری غربا
Risk Averse Decision Making of a Wind Power Producer in Short-term Trading Floorهفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایرانتهرانMostafa Vahedipour-Dahraie,,Hamidreza Najafi
برنامه ریزی احتمالاتی ریزشبکه های هوشمند با در نظر گرفتن عدم قطعیت های منابع تولید تجدیدپذیر و مشارکت سمت تقاضاهفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایرانتهرانمصطفی واحدی پوردهرائی,هما رشیدی زاده کرمانی,حمیدرضا نجفی
نقش مشارکت سمت تقاضا در بهره برداری بهینه ی ریزشبکه ها با در نظر گرفتن احتمال جزیره ای شدن و عدم قطعیت های تولید و تقاضاهفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایرانتهرانمصطفی واحدی پوردهرائی,هما رشیدی زاده کرمانی,حمیدرضا نجفی
حوادث و رویدادهای شیعی در شعر سلیمی تونیشانزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسیبیرجندمحمدحسن الهی زاده,محدثه شیخی,زهرا علیزاده بیرجندی
An analysis of the Location Process of Elamite Reliefs from a Landscape Perspectiveهشتمین همایش بین المللی باستان‌شناسان جوانتهرانMaryam Zohouriyan,Mohammad Amin Fooladivanda,NIMA AHMADI SAADI
Study and Analysis of Visual Semantic-Semiotic School in Semanalysis and Reading of Ancient Motifsهشتمین همایش بین المللی باستان‌شناسان جوانتهرانMaryam Zohouriyan,Saman Farzin
Study and Analysis of Visual Semantic-Semiotic School in Semanalysis and Reading of Ancient Motifsهشتمین همایش بین المللی باستان‌شناسان جوانتهرانMaryam Zohouriyan,Saman Farzin
متنوع سازی اقتصاد روستایی با تاکید بر ظرفیت های موجود در روستا )مورد مطالعه: شهرستان بیرجند، دهستان باقران(نخستین همایش ملی راهکارهای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با توجه به ظرفیت‌ها و الزامات خراسان‌جنبیرجندمرتضی اسمعیل نژاد,فاطمه قاسمی
Reception of songs in dubbed versus subtitled animated moviesشانزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسیبیرجندMohammad Reza Rezaeian Delouei,Hossein Navidinia
بررسی آگهی های تبریک و تسلیت در روزنامه های فارسی زبان از منظر تحلیل انتقادی گفتمانشانزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسیبیرجندجلیل اله فاروقی هندوالان,سعیده ثمین,کتایون زارعی طوسی
بررسی آگهی های تبریک و تسلیت در روزنامه های فارسی زبان از منظر تحلیل انتقادی گفتمانشانزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسیبیرجندجلیل اله فاروقی هندوالان,سعیده ثمین,کتایون زارعی طوسی
زمینة و رویکرد عربی دانی سیّد محمّد فرزان در نقد و بررسی متون کلاسیک فارسی (مطالعه موردی: مقالات فرزان)شانزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسیبیرجندمحمدرضا عزیزی,شهربانو ریائی
بررسی آیین و ادبیات دبیری ایرانیان در آثار عبدالحمید کاتبشانزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسیبیرجندعلی کامکار,محمدرضا عزیزی
دلالت بصری پاره ای از واژه های عربی در دیوان حافظشانزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسیبیرجندمحمدرضا عزیزی
Studying Lambda Lambda He hypernuclei by modern Lambda-Lambda potential derived from Lattice QCD Simulationsییست و هشتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی هسته‌ای ایران عنوان انگلیسیتهران_
Investigation of hypothetical Omega-Omega-alpha hypernuclei in cluster modelییست و هشتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی هسته‌ای ایران عنوان انگلیسیتهرانفیصل اطمینان,سیده فریماه فرساد
بررسی تاثیر انتخاب دوره پایه مناسب بر متغییرهای هواشناسی (مطالعه موردی:منطقه بیرجند)دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشکفسامصطفی یعقوب زاده,عباس خاشعی سیوکی,یوسف رمضانی,سیده عاطفه حسینی
بررسی تاثیر انتخاب دوره پایه مناسب بر متغییرهای هواشناسی (مطالعه موردی:منطقه بیرجند)دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشکفسامصطفی یعقوب زاده,عباس خاشعی سیوکی,یوسف رمضانی,سیده عاطفه حسینی
بررسی تاثیر انتخاب دوره پایه مناسب بر متغییرهای هواشناسی (مطالعه موردی:منطقه بیرجند)دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشکفسامصطفی یعقوب زاده,عباس خاشعی سیوکی,یوسف رمضانی,سیده عاطفه حسینی