لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۳٬۳۹۹ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزاییک گل کلم در مزارع کلزا استان خراسان جنوبیهفتمین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزیتهرانسیده عاطفه حسینی - مهدی جهانی - حمیده حسن پور
شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزاییک گل کلم در مزارع کلزا استان خراسان جنوبیهفتمین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزیتهرانسیده عاطفه حسینی - مهدی جهانی - حمیده حسن پور
شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزاییک گل کلم در مزارع کلزا استان خراسان جنوبیهفتمین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزیتهرانسیده عاطفه حسینی - مهدی جهانی - حمیده حسن پور
توسعه فلوشیت جدایش مغناطیسی تر شدت پایین برای پرعیارسازی کانسنگ آهن کم عیار معدن سنگانهشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایرانبیرجندعلی بهنام فرد - اسماعیل خفاجه
تأثیر ساعت کارکرد آستر آسیای خودشکن کارخانه فرآوری سنگ آهن سنگان بر عملکرد آنهشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایرانبیرجندعلی بهنام فرد - داود نعمائی رودی
نقش پارامترهای ابعادی خوراک بر عملکرد آسیای خودشکن کارخانه فرآوری سنگ آهن سنگانهشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایرانبیرجندعلی بهنام فرد - داود نعمائی رودی
بررسی نحوه تشکیل کانسار اسکارن هزاردشت در جنوب شرق طبس و چگونگی ایجاد منطقه بندی در آنهشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایرانبیرجندامیر مهدوی - محمدحسن کریم پور - آزاده ملک زاده شفارودی - محمدرضا حیدریان شهری
بررسی خصوصیات اسکارن هزاردشت در جنوب شرق طبس و ویژگی های ژئوشیمیایی توده های مرتبط با آنهشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایرانبیرجندامیر مهدوی - محمدحسن کریم پور - آزاده ملک زاده شفارودی - محمدرضا حیدریان شهری
کانی شناسی، دگرسانی، ساخت و بافت کانسار سر ب-روی (مس، باریت) زنوغان، جنوب دیهوکبیست و هفتمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایرانبیرجندامیر مهدوی - رضا عزتی - عبدالرحمان رجبی
بررسی سنگ‌های نیمه قیمتی منطقه هبیتو (شمال غرب خور، خراسان جنوبی)بیست و هفتمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایرانبیرجندامیر مهدوی - سیده آرزو خاتمی - محمدحسین یوسف زاده
بررسی سنگ‌های نیمه قیمتی منطقه هبیتو (شمال غرب خور، خراسان جنوبی)بیست و هفتمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایرانبیرجندامیر مهدوی - سیده آرزو خاتمی - محمدحسین یوسف زاده
بررسی سنگ‌های نیمه قیمتی منطقه هبیتو (شمال غرب خور، خراسان جنوبی)بیست و هفتمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایرانبیرجندامیر مهدوی - سیده آرزو خاتمی - محمدحسین یوسف زاده
بررسی سنگ‌های نیمه قیمتی منطقه هبیتو (شمال غرب خور، خراسان جنوبی)بیست و هفتمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایرانبیرجندامیر مهدوی - سیده آرزو خاتمی - محمدحسین یوسف زاده
بررسی کانی‌شناسی و شیمی کانی‌ها در کانسار اسکارن هزاردشت، جنوب‌شرق طبسبیست و هفتمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایرانبیرجندامیر مهدوی - محمدحسن کریم پور - آزاده ملک زاده شفارودی - محمدرضا حیدریان شهری
مطالعه زمین شناسی، پتروگرافی و کانی سازی در محدوده اکتشافی آهن حناربیست و هفتمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایرانبیرجندسیدسعید محمدی - حسین عابدزاده - ملیحه نخعی - غلامعباس فنایی
مطالعه کانی شناسی و دمافشارسنجی سنگهای گرانیتوئیدی منطقه زیراج، شمال بیرجندبیست و هفتمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایرانبیرجندسیدسعید محمدی - ملیحه نخعی - سون لین چانگ
تخمین رطوبت خاک توسط مدل Aqua Crop در منطقه بیرجندنهمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاککرمانعلی شهیدی - فاطمه حاجی آبادی
تخمین رطوبت خاک توسط مدل Aqua Crop در منطقه بیرجندنهمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاککرمانعلی شهیدی - فاطمه حاجی آبادی
ارزیابی بحران آب در دشت سبزوار با استفاده از شاخص های منابع آبچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایرانارومیهسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - زهرا گوهری
استحصال آب باران ضرورت تامین پایدار آبهشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر بارانمشهدسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی