لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰٬۱۳۳ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
انتخاب مدل GCM مناسب منطقه بیرجند با استفاده از داده های گزارش پنجم تغییراقلیمدومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشکفسامصطفی یعقوب زاده,عباس خاشعی سیوکی,یوسف رمضانی,سیده عاطفه حسینی
انتخاب مدل GCM مناسب منطقه بیرجند با استفاده از داده های گزارش پنجم تغییراقلیمدومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشکفسامصطفی یعقوب زاده,عباس خاشعی سیوکی,یوسف رمضانی,سیده عاطفه حسینی
انتخاب مدل GCM مناسب منطقه بیرجند با استفاده از داده های گزارش پنجم تغییراقلیمدومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشکفسامصطفی یعقوب زاده,عباس خاشعی سیوکی,یوسف رمضانی,سیده عاطفه حسینی
تأثیرات بحران کرونا بر مناسک دینی خانوادگیاولین همایش ملی مسائل و چالش‌های اجتماعی و فرهنگی خانوادۀ مسلمان ایرانیبیرجندمصطفی فروتن تنها
ارزیابی ارتعاش تمام بدن در رانندگان کامیون های معدنیدهمین کنفرانس مهندسی معدن ایرانزاهدانمحمدصدیق مالکی طبس,محمدجواد رحیم دل,حسین نوفرستی
The effect of market orientation on loyalty and trust from the perspective of customers of bodybuilding clubs in South Khorasan provinceسیزدهمین همایش بین‌المللی علوم ورزشیتهرانMohammad Ali Sahebkaran,Jafar Khoshbakhti
The effect of market orientation on loyalty and trust from the perspective of customers of bodybuilding clubs in South Khorasan provinceسیزدهمین همایش بین‌المللی علوم ورزشیتهرانMohammad Ali Sahebkaran,Jafar Khoshbakhti
The Role of Human Resource Management on Organizational Performance mediated by Intellectual Capital and Organizational Entrepreneurship of South Khorasan Sports and Youth Administration Stafسیزدهمین همایش بین‌المللی علوم ورزشیتهرانMohammad Ali Sahebkaran,zahra biyaresh,Jafar Khoshbakhti
بررسی اثرات زیست محیطی سد فرخی به روش ماتریس لئوپولد و ماتریس ارزیابی اثرات سریعشانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایرانشیراززهرا یوسفی,مهدی ملازاده
Horn Design and Simulation for Ultrasonic-Assisted Shear Extrusion Processهجدهمین همایش ملی و هفتمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید ایرانتهرانSeyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Ali Hasanabadi,Hamid Gorji,Hamid Baseri,Mohammad Khosravi
سنخ شناسی روابط پیش از ازدواج؛ الگوهای رابطهای دختران جوان شهر بیرجنداولین همایش ملی مسائل و چالش‌های اجتماعی و فرهنگی خانوادۀ مسلمان ایرانیبیرجندفاطمه اکبری آواز,محمدباقر آخوندی
Reduction of Soil Temperature during Saffron Flower Initiation Stage by Organic Mulches Application as a Strategy for Climate Change AdaptabilityInternational Conference Saffron Technologies for Sustainable DevelopmentکشمیرHamid-Reza Fallahi,Sohrab Mahmoodi
Reduction of Soil Temperature during Saffron Flower Initiation Stage by Organic Mulches Application as a Strategy for Climate Change AdaptabilityInternational Conference Saffron Technologies for Sustainable DevelopmentکشمیرHamid-Reza Fallahi,Sohrab Mahmoodi
شناسایی پتانسیل¬های معدنی ورقه 1:100000 کریت طبس با استفاده از تحلیل فاکتوری مقاومدهمین کنفرانس مهندسی معدن ایرانزاهدانسعید یوسفی,احمد آریافر,علی قربانی
پیش‌بینی سطح آب زیرزمینی دشت مختاران خراسان جنوبی با استفاده از مدل شبکه‌های عصبی مصنوعی و شبکه عصبی موجکیدهمین کنفرانس مهندسی معدن ایرانزاهدانسعید یوسفی,احمد آریافر,محمد واحدی
ارزیابی عملکرد روش‌های الکتروکینتیک و لایه نفوذپذیر فعال در حذف فلزات سنگین از خاکدومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشکفساعلی شهیدی,اکرم مهدوی صدر,عباس خاشعی سیوکی,حسین باقری
بررسی ساختار و عملکرد بندسارها به عنوان سازههای سنتی (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز شهید پارسای شهرستان سرایاندهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر بارانسنندجسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی,جواد چزگی,امیر علی نیا
بررسی گونه های ملخ خانوادهAcrididae در بخش های مرکزی استان خراسان جنوبیاولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم زیستیگنبد کاووسمحمدمهدی ربیعه,جواد نوعی
فون شب‌ پره‌ های خانوادهGeometridae در منطقه بیرجند، استان خراسان جنوبیاولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم زیستیگنبد کاووسمحمدمهدی ربیعه,جواد نوعی
پویایی و گذار قدرت به شرق؛ ضرورت راهبرد سیاست نگاه به شرق در سیاست‌خارجی ایران با تاکید بر دولت سیزدهماولین همایش ملی سیاست خارجی ایران سویه های داخلی و خارجیکرماناحسان مزدخواه,احمد بخشی,ریحانه نورمحمدی