لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۰٬۳۸۸ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
اثر جایگزینی خارشتر با یونجه خشک جیره بر وضعیّت سامانه ی آنتیاکسیدانی خون شترهای پرواریششمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیانکرمانمحمدحسن فتحی نسری,نوید قوی پنجه,سید همایون فرهنگ فر,مجتبی افشین,سجاد خراشادی
بهبود وضعیّت التهابی بزهای شیری سانن در پاسخ به استفاده از مکمّل بربرین در پیرامون زایشششمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیانکرمانمحمدحسن فتحی نسری,نوید قوی پنجه,سید همایون فرهنگ فر,سیداحسان غیاثی
بهبود وضعیّت التهابی بزهای شیری سانن در پاسخ به استفاده از مکمّل بربرین در پیرامون زایشششمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیانکرمانمحمدحسن فتحی نسری,نوید قوی پنجه,سید همایون فرهنگ فر,سیداحسان غیاثی
بهبود وضعیّت التهابی بزهای شیری سانن در پاسخ به استفاده از مکمّل بربرین در پیرامون زایشششمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیانکرمانمحمدحسن فتحی نسری,نوید قوی پنجه,سید همایون فرهنگ فر,سیداحسان غیاثی
اثر گلبرگ زعفران بر جمعیت پروتوزوآ و قابلیت هضم به روش تکنیک تولید گازششمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیانکرمانمحمدحسن فتحی نسری,سهیلا ابراهیمی,سیدمرتضی وقارسیدین
بررسی رفتار هیدرودینامیکی در مخزن آسماری میدان نفتی پارسی و میادین مجاور، فروافتادگی دزفولهشتمین همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایزانبیرجندسیدمرتضی موسوی,مهسا عبداللهی,سید احسان ابراهیمی,مریم بیگی,محسن نظیف کار
تحلیل و بررسی سبک چین خوردگی تاقدیس زیر سطحی پارسی، دزفول جنوبی، جنوب غرب ایرانهشتمین همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایزانبیرجندسیدمرتضی موسوی,مهسا عبداللهی,مریم بیگی
Communication-based Optimization Algorithm: A Meta-heuristic Technique for Solving Single-Objective Problemsنهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایرانبم_
برآورد مقادیربارش و دما با استفاده از داده های گزارش پنجم(مطالعه موردی شهرستان بهاباد)پنجمین همایش بین المللی مطالعات جهانی در علوم تکنولوژِی و مهندسیتهرانمحمدحسن سیاری زهان,مجید طالبی,مصطفی یعقوب زاده,غلامرضا زمانی
برآورد مقادیربارش و دما با استفاده از داده های گزارش پنجم(مطالعه موردی شهرستان بهاباد)پنجمین همایش بین المللی مطالعات جهانی در علوم تکنولوژِی و مهندسیتهرانمحمدحسن سیاری زهان,مجید طالبی,مصطفی یعقوب زاده,غلامرضا زمانی
برآورد مقادیربارش و دما با استفاده از داده های گزارش پنجم(مطالعه موردی شهرستان بهاباد)پنجمین همایش بین المللی مطالعات جهانی در علوم تکنولوژِی و مهندسیتهرانمحمدحسن سیاری زهان,مجید طالبی,مصطفی یعقوب زاده,غلامرضا زمانی
بررسی ارزش غذایی گلبرگ زعفران به روش های درون کیسه ای و تولید گازششمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیانکرمانسید همایون فرهنگ فر,سهیلا ابراهیمی,محمدحسن فتحی نسری
بررسی ارزش غذایی گلبرگ زعفران به روش های درون کیسه ای و تولید گازششمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیانکرمانسید همایون فرهنگ فر,سهیلا ابراهیمی,محمدحسن فتحی نسری
امنیت میکروبی و ترکیب شیمیایی بستر جوجه های گوشتی فرآوری شده با تابش فرابنفشششمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیانکرمانسید همایون فرهنگ فر,سیدمرتضی وقارسیدین,محسن مجتهدی,سیداحسان غیاثی
امنیت میکروبی و ترکیب شیمیایی بستر جوجه های گوشتی فرآوری شده با تابش فرابنفشششمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیانکرمانسید همایون فرهنگ فر,سیدمرتضی وقارسیدین,محسن مجتهدی,سیداحسان غیاثی
امنیت میکروبی و ترکیب شیمیایی بستر جوجه های گوشتی فرآوری شده با تابش فرابنفشششمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیانکرمانسید همایون فرهنگ فر,سیدمرتضی وقارسیدین,محسن مجتهدی,سیداحسان غیاثی
مقایسه پیش بینی منحنی درصد چربی شیر گاوهای شیری ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و برخی توابع ریاضیششمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیانکرمانسید همایون فرهنگ فر,حسین نعیمی پوریونسی,مهتاب عزیزی,مسلم باشتنی
مقایسه پیش بینی منحنی درصد چربی شیر گاوهای شیری ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و برخی توابع ریاضیششمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیانکرمانسید همایون فرهنگ فر,حسین نعیمی پوریونسی,مهتاب عزیزی,مسلم باشتنی
مقایسه پیش بینی منحنی درصد چربی شیر گاوهای شیری ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و برخی توابع ریاضیششمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیانکرمانسید همایون فرهنگ فر,حسین نعیمی پوریونسی,مهتاب عزیزی,مسلم باشتنی
طراحی بهینه توزیع یکنواخت میدان الکتریکی با استفاده از تزریق لایه ریزدانه¬های اکسیدروی و بکارگیری اجزای محدود و الگوریتم اجتماع ذراتاولین کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمندسمنانمرتضی قایدی