لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱۰٬۱۳۳ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
انتقال سرعت در راه رفتن و دویدن (Gait Speed transition between Walking and Running)کنفرانس بین المللی علوم کاربردی فعالیت بدنی و ورزشمشهدسعید ایل بیگی,محمد یوسفی,سیدعباس فرجاد پزشک
indices and histophatology of liver effects of eight-week high intensity interval trqining and oligopin supplementation on liver enzymes, inflammatoryکنفرانس بین المللی علوم کاربردی فعالیت بدنی و ورزشمشهدمحمد اسماعیل افضل پور,هما خالق زاده,محمد علی سردار,محسن محمدنیااحمدی,زهرا کوهستانی
ارزیابی مفصل اصلی طی هاپینگکنفرانس بین المللی علوم کاربردی فعالیت بدنی و ورزشمشهدسیدعباس فرجاد پزشک,محمد یوسفی,سعید ایل بیگی
ارزیابی مفصل اصلی طی هاپینگکنفرانس بین المللی علوم کاربردی فعالیت بدنی و ورزشمشهدسیدعباس فرجاد پزشک,محمد یوسفی,سعید ایل بیگی
اصلاح شاخص توده بدنی با استفاده از تیپ بدنیکنفرانس بین المللی علوم کاربردی فعالیت بدنی و ورزشمشهدسیدعباس فرجاد پزشک,محمد یوسفی,سعید ایل بیگی
تاثیر اسانس گیاهان آویشن، بومادران، سیر و کاکوتی بر عملکرد جوجه های گوشتیاولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیوربیرجندسیدمحمد حسینی,سید حسن حسینیان بیلندی,محسن مجتهدی,مسلم باشتنی,یدالله قیصری
تاثیر اسانس گیاهان آویشن، بومادران، سیر و کاکوتی بر عملکرد جوجه های گوشتیاولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیوربیرجندسیدمحمد حسینی,سید حسن حسینیان بیلندی,محسن مجتهدی,مسلم باشتنی,یدالله قیصری
ارزیابی آلودگی شیمیایی آبخوان دشت بیرجند با استفاده از شاخص آلودگی آب های زیرزمینی (PIG(پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشیبیرجندعباس خاشعی سیوکی,نفیسه ایزدی,محسن پوررضابیلندی,سیدرضا هاشمی
ارزیابی آلودگی شیمیایی آبخوان دشت بیرجند با استفاده از شاخص آلودگی آب های زیرزمینی (PIG(پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشیبیرجندعباس خاشعی سیوکی,نفیسه ایزدی,محسن پوررضابیلندی,سیدرضا هاشمی
اثرانتخاب روش آبیاری بر خصوصیات گیاه پیاز خوراکی و کارآیی مصرف آب در منطقه آیسک سرایانپنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشیبیرجندمصطفی یعقوب زاده,مهدی عربی آیسک,محسن پوررضابیلندی,فرهاد آذرمی آتاجان
اثرانتخاب روش آبیاری بر خصوصیات گیاه پیاز خوراکی و کارآیی مصرف آب در منطقه آیسک سرایانپنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشیبیرجندمصطفی یعقوب زاده,مهدی عربی آیسک,محسن پوررضابیلندی,فرهاد آذرمی آتاجان
اثر تنش خشکی بر خصوصیات گیاه پیاز خوراکی در منطقه آیسک سرایانپنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشیبیرجندمصطفی یعقوب زاده,مهدی عربی آیسک,محسن پوررضابیلندی,فرهاد آذرمی آتاجان
اثر تنش خشکی بر خصوصیات گیاه پیاز خوراکی در منطقه آیسک سرایانپنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشیبیرجندمصطفی یعقوب زاده,مهدی عربی آیسک,محسن پوررضابیلندی,فرهاد آذرمی آتاجان
بررسی عددی تاثیر میزان غیرهمگنی بر فرآیند گذار از شعله به تراک در مخلوط هیدروژن-هوابیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتهرانجواد خادم,محمد حسین شمس الدین سعید,سبحان امامی کوپائی
پیش بینی سری ه ای زمان ی آشوبناک نیروی باد از طریق سوئیچینگ داده محور و یادگیری دسته جمع یهشتمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایرانبیرجندسعید خراشادی زاده,فاطمه شخصی دستگاهیان,محسن فرشاد
اثر غلظت های مختلف پوست انار در جیره بر جمعیت متانوژن ها و و پروتوزوآهای شکمبه گاو هلشتاین در شرایط برون تنیاولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیوربیرجندمحمدحسن فتحی نسری,فاطمه خسروی,سید همایون فرهنگ فر,جلال مدرسی
اثر روغن انار بر جمعیت متانوژن ها و پروتوزوآهای شکمبه در شرایط برون تنیاولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیوربیرجندمحمدحسن فتحی نسری,فاطمه خسروی,سید همایون فرهنگ فر,جلال مدرسی
مقایسه اثر پودر پوست انار با پودر سیر و یونوفر موننزین بر تولید گاز متان و جمعیت میکروبی شکمبه در شرایط برون تنیاولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیوربیرجندمحمدحسن فتحی نسری,فاطمه خسروی,سید همایون فرهنگ فر,جلال مدرسی
بررسی مقادیر شوری و کلر در آبخوان دشت قاین با استفاده از روشهای زمین آمارپنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشیبیرجندحسین خزیمه نژاد,مهدیه فروزان مهر,علی محمد نوفرستی
تعیین مناسب‌ترین روش زمین‌آمار در تهیه نقشه‌ تغییرات شوری آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مشهد)پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشیبیرجندحسین خزیمه نژاد,سعیده حسین آبادی,عباس خاشعی سیوکی