لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱۳٬۳۹۸ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
بررسی پاسخ های رشدی گیاهچه و جوانه زنی بذر فستوکا (. )Festuca rubra Lبه تنش خشکییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایرانارومیهحسن بیات - محمد حسین امینی فرد - فائزه آراسته علی دولی
بررسی پاسخ های رشدی گیاهچه و جوانه زنی بذر فستوکا (. )Festuca rubra Lبه تنش خشکییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایرانارومیهحسن بیات - محمد حسین امینی فرد - فائزه آراسته علی دولی
تحلیل چین خوردگی مرتبط با گسلش در منطقه اسفهرود-سورگ(جنوب بیرجند)اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمینهمدانمحمودرضا هیهات - فاطمه احمدی - ابراهیم غلامی
تحلیل چین خوردگی مرتبط با گسلش در منطقه اسفهرود-سورگ(جنوب بیرجند)اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمینهمدانمحمودرضا هیهات - فاطمه احمدی - ابراهیم غلامی
تحلیل چین خوردگی مرتبط با گسلش در منطقه اسفهرود-سورگ(جنوب بیرجند)اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمینهمدانمحمودرضا هیهات - فاطمه احمدی - ابراهیم غلامی
تحلیل چین خوردگی مرتبط با گسلش در منطقه اسفهرود-سورگ(جنوب بیرجند)اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمینهمدانمحمودرضا هیهات - فاطمه احمدی - ابراهیم غلامی
EFFECT OF SOIL-STRUCTURE INTERACTION ON THE SEISMIC RESPONSE OF BRIDGES UNDER MULTIPLE HAZARDSهشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهاحسان محتشمی
بررسی تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر مشخصات مودال توربین‌های بادی بزرگ‌مقیاسیازدهمین کنگره ملی مهندسی عمراناحسان محتشمی - سعید عسکری فورک - امیر سالار مهرآباد
تحلیل لرزه‌ای توربین‌های بادی با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازهیازدهمین کنگره ملی مهندسی عمراناحسان محتشمی - امیرحسین جمشیدیان
سنگ¬نگاری و شیمی ¬گارنت¬ها در اسکارن تیغناب، جنوب خاور سربیشه(خاور ایران)بیست و دومین همایش انجمن زمین شناسی ایرانتهرانسیدسعید محمدی - ملیحه نخعی - سون لین چانگ
شیمی کانی¬ها و دما-فشارسنجی توده¬های کوارتزدیوریتی منطقه تیغناب، جنوب خاور سربیشه- خاور ایرانبیست و دومین همایش انجمن زمین شناسی ایرانتهرانسیدسعید محمدی - سون لین چانگ - ملیحه نخعی
ارزیابی جریان آب ورودی به تونل به منظور تمهیدات ایمنی لازم در خط 2 مترو تبریزششمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهنتهرانهادی فرهادیان - آرش - حمیدرضا
ارزیابی ضخامت بهینه زون تزریق آب بند پیرامون تونل در کاهش نشت جریان ورودی آب به تونل (سازه های زیرزمینی)سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساختتهرانهادی فرهادیان
تخصیص منابع رادیویی در شبکههای سلولی کوچک متحرک بوسیله دسترسی چندگانه غیر متعامد در حوزه توانسومین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیا و کاربرد هااصفهانجواد نقی پور - محمدحسن مجیدی - ناصر ندا
تخصیص منابع رادیویی در شبکههای سلولی کوچک متحرک بوسیله دسترسی چندگانه غیر متعامد در حوزه توانسومین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیا و کاربرد هااصفهانجواد نقی پور - محمدحسن مجیدی - ناصر ندا
تخصیص منابع رادیویی در شبکههای سلولی کوچک متحرک بوسیله دسترسی چندگانه غیر متعامد در حوزه توانسومین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیا و کاربرد هااصفهانجواد نقی پور - محمدحسن مجیدی - ناصر ندا
تخصیص منابع رادیویی در شبکههای سلولی کوچک متحرک بوسیله دسترسی چندگانه غیر متعامد در حوزه توانسومین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیا و کاربرد هااصفهانجواد نقی پور - محمدحسن مجیدی - ناصر ندا
مقایسه اثر استفاده از مواد موثره گیاهان دارویی در دوره اول و کل دوره پرورش بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتیچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایرانتبریزسیدمحمد حسینی - زهرا تهامی - مصیب شلایی
اثر سطوح مختلف سبوس گندم بر عملکرد تولیدی و گوارش پذیری مواد مغذی در جوجه شترمرغچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی منابع طبیعی محیط زیست و گردشگری ایرانتبریزسید جواد حسینی واشان - سیدمحمد میر بهبهانی - محسن مجتهدی - سید همایون فرهنگ فر - سید عبدالله حسینی
اثر سطوح مختلف سبوس گندم بر عملکرد تولیدی و گوارش پذیری مواد مغذی در جوجه شترمرغچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی منابع طبیعی محیط زیست و گردشگری ایرانتبریزسید جواد حسینی واشان - سیدمحمد میر بهبهانی - محسن مجتهدی - سید همایون فرهنگ فر - سید عبدالله حسینی