سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۸ مورد از کل ۳۷۳ مورد.
علی اکبر

علی اکبر سام خانیانی

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
علی اکبر سام خانیانی
دانشیار دکتری
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/samkhaniani/fa

سارا

سارا سبحانی

استاد
علوم - شیمی
سارا سبحانی
استاد دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۶۵ علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/sobhani/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science
سید رضا

سید رضا سرافرازی

استادیار
مهندسی - عمران
سید رضا سرافرازی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - عمران

http://sarafrazi.ir/

Google Scholar Scopus Eprint
رضا

رضا سرحدی

استادیار
علوم - فیزیک
رضا سرحدی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۶۶۳۱ علوم - فیزیک

https://cv.birjand.ac.ir/sarhaddi/fa

Google Scholar Scopus ORCID PubMed Web of Science Research GATE علم سنجی پژوهان
محمد

محمد سروری

مربی
دانشکده فنی فردوس - الکترونیک
محمد سروری
مربی کارشناسی ارشد
۰۵۶-۳۲۷۳۲۰۰۱ دانشکده فنی فردوس - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/sorori/fa

Google Scholar
هادی

هادی سریر

دانشیار
کشاورزی - علوم دامی
هادی سریر
دانشیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - علوم دامی

https://cv.birjand.ac.ir/sarir/fa

Google Scholar Scopus ORCID
حمید

حمید سعادت فر

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
حمید سعادت فر
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۰۵۰-۴۰۹ مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

https://cv.birjand.ac.ir/saadatfar/fa

Google Scholar Scopus ORCID علم سنجی
محمد

محمد سعادتی همکار سابق

استادیار
کشاورزی - گیاهپزشکی
محمد سعادتی همکار سابق
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۴۵۶۶۳۰ کشاورزی - گیاهپزشکی

https://cv.birjand.ac.ir/saadati/fa

Google Scholar Scopus
محمدرضا

محمدرضا سعید افخم الشعرا

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
محمدرضا سعید افخم الشعرا
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری

https://cv.birjand.ac.ir/saeedafkham/fa

علی

علی سعیدی

استادیار
مهندسی - مکانیک
علی سعیدی
استادیار دکتری
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/saeedi/fa

Google Scholar
مهری

مهری سلیمی

دانشیار
علوم - شیمی
مهری سلیمی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۱۳۲۴۴۸۴۸۵ علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/salimi/fa

Google Scholar Scopus
رضا

رضا سندروس

استادیار
علوم - شیمی
رضا سندروس
استادیار دکترای تخصصی
- علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/sandaroos/fa

محمود

محمود سنگری

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
محمود سنگری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/msangari/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science MEDLIB Research GATE علم سنجی
محمد حسن

محمد حسن سیاری زهان

دانشیار
کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
محمد حسن سیاری زهان
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۷۵۷۲ کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

http://cv.birjand.ac.ir/sayyari/fa

Google Scholar Scopus Eprint ORCID علم سنجی
سیدمحمدحسین

سیدمحمدحسین سیدکاشی

استاد
مهندسی - مکانیک
سیدمحمدحسین سیدکاشی
استاد دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۱۰۲۶۴۴۴ مهندسی - مکانیک

http://cv.birjand.ac.ir/seyedkashi

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی
لیلی

لیلی سیفی

دانشیار
علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
لیلی سیفی
دانشیار دکتری
- علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی

https://birjand.academia.edu/LeiliSeifi

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
مفید

مفید شاطری

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
مفید شاطری
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۳۴۸۱۳۳ ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا

https://cv.birjand.ac.ir/shateri/fa

Google Scholar
اکبر

اکبر شایان سرشت

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
اکبر شایان سرشت
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۶۲۳۸ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/shayan/fa

Google Scholar ORCID Research GATE