سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۳۰۷ تا ۳۲۴ مورد از کل ۳۵۱ مورد.
مهدی

مهدی ناصری

استادیار
مهندسی - عمران
مهدی ناصری
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/mnaseri/fa

گوگل اسکالر
علی

علی نجف زاده

مربی
ادبیات و علوم انسانی - تاریخ
علی نجف زاده
مربی کارشناسی ارشد
- ادبیات و علوم انسانی - تاریخ

https://cv.birjand.ac.ir/najafzadeh/fa

حمید رضا

حمید رضا نجفی

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
حمید رضا نجفی
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

https://cv.birjand.ac.ir/najafi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید
محمد حسین

محمد حسین نجفی مود

استادیار
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
محمد حسین نجفی مود
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - علوم و مهندسی آب

https://cv.birjand.ac.ir/najafimood/fa

قاسم نخعی پور

ادبیات و علوم انسانی - حقوق
قاسم نخعی پور
- -
- ادبیات و علوم انسانی - حقوق

https://cv.birjand.ac.ir/ghnakhei/fa

ناصر

ناصر ندا

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
ناصر ندا
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات

https://cv.birjand.ac.ir/neda/fa

گوگل اسکالر
محمد مهدی

محمد مهدی نصرآبادی بازنشسته

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
محمد مهدی نصرآبادی بازنشسته
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۳۴۷۵۷۵ علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/mmnasrabadi/fa

ابراهیم

ابراهیم نصرآبادی

استادیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
ابراهیم نصرآبادی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/enasrabadi/fa

گوگل اسکالر
مهدی

مهدی نصرآبادی

استادیار
مهندسی - مکانیک
مهدی نصرآبادی
استادیار دکترای تخصصی
۳۶۰ مهندسی - مکانیک

https://www.researchgate.net/profile/Mehdi_Nasrabadi4

گوگل اسکالر
نسیم

نسیم نصرابادی

استادیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
نسیم نصرابادی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/nnasrabadi/fa

گوگل اسکالر
سیدنورالله

سیدنورالله نصراللهی

مربی
علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
سیدنورالله نصراللهی
مربی کارشناسی ارشد
۰۵۶۳۲۲۲۷۰۴۲ علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/nasrollahi/fa

گوگل اسکالر
علی

علی نصیریان

استادیار
مهندسی - عمران
علی نصیریان
استادیار دکتری
۰۵۶۳۲۳۲۰۵۵۲ مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/nasirian/fa

گوگل اسکالر
حسین

حسین نعیمی پور یونسی

استادیار
کشاورزی - علوم دامی
حسین نعیمی پور یونسی
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - علوم دامی

https://cv.birjand.ac.ir/naeimi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید
کاظم

کاظم نفیسی

استادیار
علوم - فیزیک
کاظم نفیسی
استادیار دکتری
- علوم - فیزیک

https://cv.birjand.ac.ir/naficy/fa

محمد صادق

محمد صادق نوابی

مربی
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
محمد صادق نوابی
مربی -
- مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

https://cv.birjand.ac.ir/navabi/fa

زینب

زینب نوروزی

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
زینب نوروزی
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/znowrouzi/fa

غلامرضا

غلامرضا نوروزی

استادیار
مهندسی - معدن
غلامرضا نوروزی
استادیار دکتری
۰۵۶۳۲۲۰۲۱۳۳ مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/nowrouzi/fa

گوگل اسکالر ایپرینت
حامد

حامد نوروزی

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
حامد نوروزی
دانشیار -
- ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/hnowrouzi/fa