سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۳۷۰ مورد.
سعید

سعید حدیدی مود

استادیار
مهندسی - مکانیک
سعید حدیدی مود
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/hadidimoud/fa

علی

علی حسن آبادی

استادیار
مهندسی - مکانیک
علی حسن آبادی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/hasanabadi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
حسن

حسن حسن پور

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
حسن حسن پور
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۱۰۲۶۷۵۱ علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/hasanpour/fa

Google Scholar
حسن

حسن حسن زاده

دانشیار
مهندسی - مکانیک
حسن حسن زاده
دانشیار دکترای تخصصی
Ex. Number ۳۹۷ , ۳۲۲۰۲۰۴۹-۵۱ مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/hasanzadeh/fa

Google Scholar
محبوبه سادات

محبوبه سادات حسین زاده

استادیار
علوم - زیست شناسی
محبوبه سادات حسین زاده
استادیار دکترای تخصصی
- علوم - زیست شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/hosseinzadeh/fa

Google Scholar Scopus ORCID

محمد حسینائی بازنشسته

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
محمد حسینائی بازنشسته
استادیار -
- ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/hosseinaei/fa

محمد حسین

محمد حسین حسینی بازنشسته

استادیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
محمد حسین حسینی بازنشسته
استادیار دکتری
۲۷۶ علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/mhhosseini/fa

Google Scholar
سید محمد

سید محمد حسینی بازنشسته

دانشیار
کشاورزی - علوم دامی
سید محمد حسینی بازنشسته
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۵۴۰۴۱-۹ کشاورزی - علوم دامی

https://cv.birjand.ac.ir/smhosseini/fa

Google Scholar Scopus ORCID
سیده عاطفه

سیده عاطفه حسینی

دانشیار
کشاورزی - گیاهپزشکی
سیده عاطفه حسینی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۲ کشاورزی - گیاهپزشکی

https://cv.birjand.ac.ir/ahosseini/fa

Google Scholar
سید علی

سید علی حسینی

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
سید علی حسینی
استادیار دکتری
۰۵۶-۳۱۰۲۶۳۷۶ مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

https://cv.birjand.ac.ir/sa-hoseini/fa

Google Scholar
سیدحسن

سیدحسن حسینی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
سیدحسن حسینی
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی

https://cv.birjand.ac.ir/hhossini/fa

سید جواد

سید جواد حسینی واشان

دانشیار
کشاورزی - علوم دامی
سید جواد حسینی واشان
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۲ کشاورزی - علوم دامی

https://cv.birjand.ac.ir/hosseinivashan/fa

Google Scholar Scopus ORCID علم سنجی
عبدالرحیم

عبدالرحیم حقدادی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
عبدالرحیم حقدادی
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/haghdadi/fa

حسین

حسین حمامی

استادیار
کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
حسین حمامی
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://cv.birjand.ac.ir/hamami/fa

Google Scholar Scopus ORCID
سمیه

سمیه حمیدی

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی
سمیه حمیدی
دانشیار دکترای تخصصی
۶۱۹۴ ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی

https://cv.birjand.ac.ir/hamidi/fa

Google Scholar Scopus
جواد

جواد خادم

دانشیار
مهندسی - مکانیک
جواد خادم
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/khadem/fa

Google Scholar
عباس

عباس خاشعی سیوکی

استاد
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
عباس خاشعی سیوکی
استاد دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - علوم و مهندسی آب

https://cv.birjand.ac.ir/khashei/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science