سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۳۶۴ مورد.
مهدی

مهدی خیاط

استادیار
کشاورزی - باغبانی
مهدی خیاط
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - باغبانی

https://cv.birjand.ac.ir/khayyat/fa

Google Scholar Scopus Eprint
مژگان

مژگان خیرالهی ازناوله

استادیار
هنر - صنایع دستی
مهدی

مهدی دستورانی

استادیار
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
مهدی دستورانی
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - علوم و مهندسی آب

https://cv.birjand.ac.ir/dastourani/fa

Google Scholar

مهدی دستورانی (غیر فعال)

استادیار
اموزشکده کشاورزی سرایان - آبیاری
مهدی دستورانی (غیر فعال)
استادیار -
- اموزشکده کشاورزی سرایان - آبیاری

https://cv.birjand.ac.ir/391076/fa

سعید

سعید دقیقی

استادیار
کشاورزی - باغبانی
سعید دقیقی
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - باغبانی

https://cv.birjand.ac.ir/daghighi/fa

Google Scholar
محمد رضا

محمد رضا دوستی

دانشیار
مهندسی - عمران
محمد رضا دوستی
دانشیار دکتری
- مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/doosti/fa

محمد مهدی

محمد مهدی دیانی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
محمد مهدی دیانی
استادیار دکتری
- ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی

https://cv.birjand.ac.ir/dayyani/fa

مسعود

مسعود دیدارخواه

استادیار
اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت
مسعود دیدارخواه
استادیار دکتری
- اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/didarkhah/fa

Google Scholar
محمدجواد

محمدجواد ذوقی

استادیار
مهندسی - عمران
محمدجواد ذوقی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/zoghi/fa

Google Scholar
سید ناصر

سید ناصر رئیس السادات

استاد
علوم - زمین شناسی

سید حسین رئیس السادات بازنشسته

استاد
ادبیات و علوم انسانی - تاریخ
سید حسین رئیس السادات بازنشسته
استاد -
- ادبیات و علوم انسانی - تاریخ

https://cv.birjand.ac.ir/300373/fa

حیدر

حیدر رئیسی

استاد
علوم - شیمی
حیدر رئیسی
استاد دکترای تخصصی
۲۵۶ داخلی علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/raeisi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
میترا

میترا راستگو مقدم

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
میترا راستگو مقدم
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۶۶ علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

https://cv.birjand.ac.ir/rastgoomoghadam/fa

Google Scholar
عمران

عمران راستی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
عمران راستی
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا

https://cv.birjand.ac.ir/rasti/fa

Google Scholar Scopus Eprint
مهدی

مهدی راغبی

استادیار
مهندسی - مکانیک
مهدی راغبی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۲۲۰۲۰۴۹-۵۲۱ مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/raghebi/fa

Google Scholar Scopus Web of Science علم سنجی
محمدمهدی

محمدمهدی ربیعه

استادیار
کشاورزی - گیاهپزشکی
محمدمهدی ربیعه
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۸ کشاورزی - گیاهپزشکی

https://cv.birjand.ac.ir/rabie/fa

Google Scholar ORCID
امید

امید ربیعی مطلق

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
امید ربیعی مطلق
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۲۲۰۲۳۰۱-۲( داخلی ۶۵۸) علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/rabiei/fa

Google Scholar