سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۳۷۶ مورد.
مجتبی

مجتبی خلیفه

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - تاریخ
مجتبی خلیفه
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - تاریخ

https://cv.birjand.ac.ir/khalifeh/fa

Google Scholar
سیدمحمدرضا

سیدمحمدرضا خلیل نژاد

دانشیار
هنر - صنایع دستی
سیدمحمدرضا خلیل نژاد
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۷۱۴۵ هنر - صنایع دستی

https://cv.birjand.ac.ir/mkhalilnezhad/fa

Google Scholar Scopus Eprint ORCID Research GATE
محمد

محمد خنجری صادق

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
محمد خنجری صادق
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/khanjani/fa

Google Scholar Scopus ORCID
محسن

محسن خورشید زاده مرحوم

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
محسن خورشید زاده مرحوم
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۲۷۰۴۲ علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

https://cv.birjand.ac.ir/khorshidzadeh/fa

محمدرضا

محمدرضا خورشیدی

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
محمدرضا خورشیدی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات

https://cv.birjand.ac.ir/395099/fa

Google Scholar Scopus
جعفر

جعفر خوشبختی

دانشیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی
جعفر خوشبختی
دانشیار دکترای تخصصی
- تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی

https://cv.birjand.ac.ir/khoshbakhti/fa

Google Scholar
مهدی

مهدی خیاط

دانشیار
کشاورزی - باغبانی
مهدی خیاط
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - باغبانی

https://cv.birjand.ac.ir/khayyat/fa

Google Scholar Scopus Eprint
مژگان

مژگان خیرالهی ازناوله

استادیار
هنر - صنایع دستی
مژگان خیرالهی ازناوله
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۷۱۴۶ هنر - صنایع دستی

https://cv.birjand.ac.ir/mkheirollahi/fa

Google Scholar Web of Science Research GATE
مهدی

مهدی دستورانی

دانشیار
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
مهدی دستورانی
دانشیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - علوم و مهندسی آب

https://cv.birjand.ac.ir/dastourani/fa

Google Scholar Scopus
سعید

سعید دقیقی

استادیار
کشاورزی - باغبانی
سعید دقیقی
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - باغبانی

https://cv.birjand.ac.ir/daghighi/fa

Google Scholar
محمد رضا

محمد رضا دوستی

دانشیار
مهندسی - عمران
محمد رضا دوستی
دانشیار دکتری
- مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/doosti/fa

محمد مهدی

محمد مهدی دیانی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
محمد مهدی دیانی
استادیار دکتری
- ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی

https://cv.birjand.ac.ir/dayyani/fa

مسعود

مسعود دیدارخواه

استادیار
اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت
مسعود دیدارخواه
استادیار دکتری
- اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/didarkhah/fa

Google Scholar
محمدجواد

محمدجواد ذوقی

استادیار
مهندسی - عمران
محمدجواد ذوقی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/zoghi/fa

Google Scholar
سید ناصر

سید ناصر رئیس السادات

استاد
علوم - زمین شناسی

سید حسین رئیس السادات بازنشسته

استاد
ادبیات و علوم انسانی - تاریخ
سید حسین رئیس السادات بازنشسته
استاد -
- ادبیات و علوم انسانی - تاریخ

https://cv.birjand.ac.ir/300373/fa

حیدر

حیدر رئیسی

استاد
علوم - شیمی
حیدر رئیسی
استاد دکترای تخصصی
۲۵۶ داخلی علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/raeisi/fa

Google Scholar Scopus ORCID