لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۳٬۱۴۷ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
سنجش روایتی درباره اختلاف والدین و فرزند پسر در انتخاب همسرنخستین همایش ملی چالش ها و راهکارهای تعالی خانواده در مذاهب اسلامی با محوریت آسیب های اجتماعیزاهدانمصطفی فروتن تنها - حسین خدایار
A probabilistic fuzzy approach for sensor location estimation in wireless sensor networksInternational Conference on Fuzzy SystemsM. Kadkhoda - M. R. Akbarzadeh-T - M. H. Yaghmaee - Z. Davarzani
An agent-based model for virtual tourism using object Petri netsProceedings of the 5th WSEAS International Conference on Circuits, Systems, Electronics, Control & Signal ProcessingA. A. Pouyan -A. H. Beigi - M. Kadkhoda
A GA-based Fuzzy Mining Algorithm Using Selections Pressure Technique For Extracting Membership Functions3rp joint congress on fuzzy and intelligent systemsZ. Davarzani - M. Kadkhoda - M. R. Akbarzadeh Totonchi
A DNA-based simulation model for bounded fan-in Boolean circuitsProceedings of the 10th WSEAS International Conference on ComputersM. Kadkhoda - A. A. Pouyan
A New Approach for Modelling Circuits Containing NAND Gates Using Biomolecular ComputingSecond International Conference on Quantum, Nano and Micro TechnologiesM. Kadkhoda - A. A. Pouyan
بررسی نقش تعدیلگر توانمندسازی روانشناختی کارکنان در رابطه بین سبک رهبری تحول‌آفرین و رفتارهای نوآورانه کارکناننهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگیقمسمیراء پور - هادی نوروزی
پیش بینی منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از شبکه عصبیاولین همایش ملی یافته های پژوهشی علوم دامیارومیهسید همایون فرهنگ فر - مهتاب عزیزی - حسین نعیمی پوریونسی - مسلم باشتنی
پیش بینی منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از شبکه عصبیاولین همایش ملی یافته های پژوهشی علوم دامیارومیهسید همایون فرهنگ فر - مهتاب عزیزی - حسین نعیمی پوریونسی - مسلم باشتنی
پیش بینی منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از شبکه عصبیاولین همایش ملی یافته های پژوهشی علوم دامیارومیهسید همایون فرهنگ فر - مهتاب عزیزی - حسین نعیمی پوریونسی - مسلم باشتنی
بررسی و مقایسه میزان خلاقیت دانش آموزان در کلاس های چندپایه و تک پایههفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایرانتهرانسمیراء پور - فرزانه طلوعیان
تخمین وضعیت شارژ باتری لیتیوم با استفاده از فیلتر ذره¬ای حاشیه¬ای تفاضلیهشتمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایرانبیرجندرمضان هاونگی
بررسی عملکرد فیلتر کالمن توسعه یافته در تخمین سرعت و گشتاور موتور القاییهشتمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایرانبیرجندرمضان هاونگی - مریم مرادی
تحلیل دوره تناوب مداری سیستم دوتایی گرفتی YY Crbچهاردهمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیکسمنانرضا پژوهش - حسن حامدی نسب - کاظم یوسفی روبیات
اولین حل منحنی نوری سیستم دوتایی گرفتی KIC989916 & KIC2708156چهاردهمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیکسمنانرضا پژوهش - کاظم یوسفی روبیات
تغییر دوره تناوب ستارگان دوتایی تپنده به علت جذب ماده تاریکچهاردهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایرانسمنانحسین عبادی - رضا پژوهش - ابراهیم حسنی
استنباط آماری پارامترتنش-مقاومت در توزیع لگلجستیکسه پارامتری-پیرسون نوع پنجم و کاربرد آن در مسیر تونل نوسود با پارامترهای مرتبط با ماشین حفاریهفتمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آنبیرجندمحمد خراشادی زاده - سمیه ابوالحسینی
قابلیت اعتماد تنش و مقاومت (X lq Y)P در توزیع وایبولهفتمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آنبیرجندمحمد خراشادی زاده - علی رستمی - محمد خنجری صادق
قابلیت اعتماد تنش و مقاومت (X lq Y)P در توزیع وایبولهفتمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آنبیرجندمحمد خراشادی زاده - علی رستمی - محمد خنجری صادق
Discrete Multicomponent Stress-Strength inference in Proportional Hazard Modelهفتمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آنبیرجندمحمد خراشادی زاده