لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰٬۲۳۲ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
شناسایی نواحی امید بخش کانی‌سازی مس در ورقه سه چنگی خراسان جنوبی با استفاده از روش حوضه آبریز وزن دارچهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایرانگنابادسعید یوسفی,حجت مهدی زاده نوقند,احمد آریافر,بیژن روشن روان
شناسایی نواحی امید بخش کانی‌سازی مس در ورقه سه چنگی خراسان جنوبی با استفاده از روش حوضه آبریز وزن دارچهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایرانگنابادسعید یوسفی,حجت مهدی زاده نوقند,احمد آریافر,بیژن روشن روان
ارزیابی شاخص‌‌های زیست محیطی در دمپ باطله معدنیچهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایرانگنابادسعید یوسفی,احمد آریافر,زهره عبادی نیا
ارزیابی شاخص‌‌های زیست محیطی در دمپ باطله معدنیچهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایرانگنابادسعید یوسفی,احمد آریافر,زهره عبادی نیا
تأثیر اسانس گیاهان دارویی کندر و زنجبیل بر قارچ . Aspergillus sPدر میوه توت فرنگینخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی (مجازی)بیرجندالهام عدل,مهدی جهانی,محمد حسین امینی فرد
تأثیر اسانس گیاهان دارویی کندر و زنجبیل بر قارچ . Aspergillus sPدر میوه توت فرنگینخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی (مجازی)بیرجندالهام عدل,مهدی جهانی,محمد حسین امینی فرد
بررسی اثر ضدقارچی اسانس گیاهان دارویی ترخون و دارچین در کنترل قارچ .Aspergillus sP در میوه توت قرنگینخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی (مجازی)بیرجندمهدی جهانی,الهام عدل,محمد حسین امینی فرد
بررسی اثر ضدقارچی اسانس گیاهان دارویی ترخون و دارچین در کنترل قارچ .Aspergillus sP در میوه توت قرنگینخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی (مجازی)بیرجندمهدی جهانی,الهام عدل,محمد حسین امینی فرد
تاثیر شوری و pH خاک بر میزان دانه سفیدی انار پس از برداشت(صفحه 204)نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی (مجازی)بیرجندمحمدحسن سیاری زهان,مهدی جهانی,مهدی خیاط,فرید مرادی نژاد,محمد رضا میرزایی
تاثیر شوری و pH خاک بر میزان دانه سفیدی انار پس از برداشت(صفحه 204)نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی (مجازی)بیرجندمحمدحسن سیاری زهان,مهدی جهانی,مهدی خیاط,فرید مرادی نژاد,محمد رضا میرزایی
تاثیر شوری و pH خاک بر میزان دانه سفیدی انار پس از برداشت(صفحه 204)نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی (مجازی)بیرجندمحمدحسن سیاری زهان,مهدی جهانی,مهدی خیاط,فرید مرادی نژاد,محمد رضا میرزایی
تاثیر شوری و pH خاک بر میزان دانه سفیدی انار پس از برداشت(صفحه 204)نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی (مجازی)بیرجندمحمدحسن سیاری زهان,مهدی جهانی,مهدی خیاط,فرید مرادی نژاد,محمد رضا میرزایی
Some Properties of Cost Efficiency Measures in DEAچهاردهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل تصمیمشاهرودNasim Nasrabadi
تاثیر کاربرد برخی از کودهای نیتروژنه به همراه سطوح مختلف پتاسیم و اسید هومیک برعملکرد پسته (Pistcia vera L.)نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی (مجازی)بیرجندسعید دقیقی,فرهاد آذرمی آتاجان,ا کرم حیدری عبدل آبادی
تاثیر کاربرد برخی از کودهای نیتروژنه به همراه سطوح مختلف پتاسیم و اسید هومیک برعملکرد پسته (Pistcia vera L.)نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی (مجازی)بیرجندسعید دقیقی,فرهاد آذرمی آتاجان,ا کرم حیدری عبدل آبادی
بررسی برهمکنش عنصر روی و ویروس موزاییک خیار روی خصوصیات فیزیولوزیکی فلفلپنجمین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستکاشمرسیده عاطفه حسینی,دنیا رحمانی,محمد حسین امینی فرد
بررسی برهمکنش عنصر روی و ویروس موزاییک خیار روی خصوصیات فیزیولوزیکی فلفلپنجمین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستکاشمرسیده عاطفه حسینی,دنیا رحمانی,محمد حسین امینی فرد
بررسی اثر مشترک ویروس پژمردگی لکه ای و عنصر آهن روی قند و فلاونوئیدپنجمین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستکاشمرنیلوفر حارث آبادی,سیده عاطفه حسینی,محمد حسین امینی فرد
بررسی اثر مشترک ویروس پژمردگی لکه ای و عنصر آهن روی قند و فلاونوئیدپنجمین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستکاشمرنیلوفر حارث آبادی,سیده عاطفه حسینی,محمد حسین امینی فرد
بررسی اثر مشترک ویروس پژمردگی لکه ای و عنصر آهن روی فنل و آنتی اکسیدانپنجمین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستکاشمرسیده عاطفه حسینی,نیلوفر حارث آبادی,محمد حسین امینی فرد