لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰٬۳۸۸ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
عوامل مؤثر بر انتقال آموزشسومین همایش ملی مدرسه آیندهاردبیلمحمد اکبری,فاطمه مطهری مقدم,محسن آیتی
عوامل مؤثر بر انتقال آموزشسومین همایش ملی مدرسه آیندهاردبیلمحمد اکبری,فاطمه مطهری مقدم,محسن آیتی
مدل‌های انتقال آموزشسومین همایش ملی مدرسه آیندهاردبیلمحمد اکبری,فاطمه مطهری مقدم,محسن آیتی
مدل‌های انتقال آموزشسومین همایش ملی مدرسه آیندهاردبیلمحمد اکبری,فاطمه مطهری مقدم,محسن آیتی
Numerical Investigation of Soil-Structure Interaction Effect on Separation Distance of Adjacent Buildingsکنفرانس ملی عمران، شهرسازی و افق‌های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلابتبریزHashem Jahangir,Vaziri,Soleymani,Hasani,Kontoni
A Novel Strip Model to Investigate the Seismic Behavior of Frames Equipped with Composite Steel Shear Wallsسیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمراناصفهانHashem Jahangir,Hasani,Soleymani,Mohammad Bashir Azizi
A Comprehensive Review of FRP-Concrete Bond Behaviourسیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمراناصفهانHashem Jahangir,Soleymani,Hasani
Investigating the Effect of Sintered Fly Ash Aggregate on Mechanical Properties of Concrete: A Reviewسیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمراناصفهانHashem Jahangir,Hasani,Soleymani,Mohammad Bashir Azizi
Evaluation of the Seismic Behavior of Steel Braced Frames Equipped with Shape Memory Alloy (SMAs)هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهریتهرانHashem Jahangir,Vaziri,Soleymani,Hasani
A Review of Recycled Aggregate Concrete (RAC) Usage in Civil Engineeringهشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهریتهرانHashem Jahangir,Soleymani,Vaziri,Hasani
Application of Shape Memory Alloys (SMAs) in Improving the Seismic Behavior of Reinforced Concrete (RC) Buildingsهشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهریتهرانHashem Jahangir,Soleymani,Hasani,Mohammad Bashir Azizi,Kimia Momivand
The Wind Analysis of Reinforced Concrete (RC) Cooling Towersهشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهریتهرانHashem Jahangir,Soleymani,Hasani,Kimia Momivand,Mohammad Bashir Azizi
نگرش کتابداران نسبت به نقش سیاست‌های مدیریت منابع انسانی در کیفیت زندگی کاری و عملکرد شغلی آنان در کتابخانه‌های وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشورهمایش بین‌المللی طراحی و توسعه خدمات کتابخانه‌های عمومی؛ الگوها، تجربه‌ها و ایده‌هاشیرازمحمد جواد هاشم زاده-شیما هاشم نژاد- محمد رضا کیانی- محمود سنگری
Structural properties of groups of exponent p with center of order pدهمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نورشیرازAzam Kaheni,farangis Johari
ON THE CLASSIFICATION OF SOME PAIRS ( , ( )) G G  OF P-GROUPSششمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایهتهرانAzam Kaheni
طرح مدیریت کلید Pششمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایهتهراناعظم کاهنی,رویا معتمدی شهری
پدیده فرسایش خاک و روش های سنتی محاسبه هدر رفت خاکدومین همایش ملی فناوری های نوین در محیط زیست و توسعه پایدارزنجانالهام یوسفی روبیات,فاطمه جعفری پور,محمد حسین صیادی
پدیده فرسایش خاک و روش های سنتی محاسبه هدر رفت خاکدومین همایش ملی فناوری های نوین در محیط زیست و توسعه پایدارزنجانالهام یوسفی روبیات,فاطمه جعفری پور,محمد حسین صیادی
بررسی ارزیابی فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLEدومین همایش ملی فناوری های نوین در محیط زیست و توسعه پایدارزنجانفاطمه جعفری پور,محمد حسین صیادی,الهام یوسفی روبیات
بررسی ارزیابی فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLEدومین همایش ملی فناوری های نوین در محیط زیست و توسعه پایدارزنجانفاطمه جعفری پور,محمد حسین صیادی,الهام یوسفی روبیات