لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰٬۱۵۸ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
ردیابی مولکولی ویروس موزاییک خیار (CMV) در مزارع زعفران شهرستان بشرویهپژوهش های زعفرانعلیرضا حمامی,سیده عاطفه حسینی,مهدی جهانی
ردیابی مولکولی ویروس موزاییک خیار (CMV) در مزارع زعفران شهرستان بشرویهپژوهش های زعفرانعلیرضا حمامی,سیده عاطفه حسینی,مهدی جهانی
Reliability analysis of a fleet of mining trucks (A case study in Iran)Journal of GeomineHossain Noferesti,Mohammad Javad Rahimdel
Studying the effect of coal strength parameters on coal and gas outburst: a case study of Tabas coal mineJournal of GeomineHossain Noferesti,Hosein Khakshur
آنالیز تکتونیکی مرز خمیده شمالی پهنه سیستان با بلوک لوت در شمال بیرجندعلوم زمین خوارزمیمحمودرضا هیهات,شهریار کشتگر,ساسان باقری,ابراهیم غلامی,سیدناصر رئیس السادات
آنالیز تکتونیکی مرز خمیده شمالی پهنه سیستان با بلوک لوت در شمال بیرجندعلوم زمین خوارزمیمحمودرضا هیهات,شهریار کشتگر,ساسان باقری,ابراهیم غلامی,سیدناصر رئیس السادات
آنالیز تکتونیکی مرز خمیده شمالی پهنه سیستان با بلوک لوت در شمال بیرجندعلوم زمین خوارزمیمحمودرضا هیهات,شهریار کشتگر,ساسان باقری,ابراهیم غلامی,سیدناصر رئیس السادات
Fair Resource Allocation and Sbs Selection For Mc-Noma-Based Hetnets Supporting D2d CommunicationsPhysical CommunicationJavad Zeraatkar Moghaddam,Hamid Farrokhi
Fair Resource Allocation and Sbs Selection For Mc-Noma-Based Hetnets Supporting D2d CommunicationsPhysical CommunicationJavad Zeraatkar Moghaddam,Hamid Farrokhi
سنگ نگاری، شیمی الیوین، زمین شیمی و خاستگاه بازالتهای منطقه پدران (جنوب شرق بیرجندبلورشناسی و کانی شناسی ایرانسیدسعید محمدی,ملیحه نخعی
Computation bits enhancement for IRS-assisted multi-UAV wireless powered mobile edge computing systemsVehicular Communications_
ارزیابی عدم‌قطعیت پارامترهای هیدرولیکی مدل HYDRUS با استفاده از روش DREAMمدلسازی مدیریت آب و خاکعباس خاشعی سیوکی,سمانه اطمینان,وحید رضا جلالی موخر,مجید محمود آبادی,محسن پوررضابیلندی
ارزیابی عدم‌قطعیت پارامترهای هیدرولیکی مدل HYDRUS با استفاده از روش DREAMمدلسازی مدیریت آب و خاکعباس خاشعی سیوکی,سمانه اطمینان,وحید رضا جلالی موخر,مجید محمود آبادی,محسن پوررضابیلندی
اثر محلول‌پاشی سایکوسل بر ویژگی‌های کمّی مرتبط با عملکرد ژنوتیپ‌های ماش (Vigna radiata) در شرایط تنش رطوبتیپژوهش های حبوبات ایرانحمیدرضا فلاحی,الهه دانائی راد,غلامرضا زمانی
اثر محلول‌پاشی سایکوسل بر ویژگی‌های کمّی مرتبط با عملکرد ژنوتیپ‌های ماش (Vigna radiata) در شرایط تنش رطوبتیپژوهش های حبوبات ایرانحمیدرضا فلاحی,الهه دانائی راد,غلامرضا زمانی
مکانیابی مناطق مناسب پخش سیلاب با روش تصمیم گیری بهترین-بدترین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سدفرخی، استان خراسان جنوبی)سامانه های سطوح آبگیر بارانجواد چزگی,سیدمهدی خصلتی,سیدمحمد تاجبخش فخرآبادی,مرتضی دهقانی
مکانیابی مناطق مناسب پخش سیلاب با روش تصمیم گیری بهترین-بدترین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سدفرخی، استان خراسان جنوبی)سامانه های سطوح آبگیر بارانجواد چزگی,سیدمهدی خصلتی,سیدمحمد تاجبخش فخرآبادی,مرتضی دهقانی
Carbon Isotope Stratigraphy of the Uppermost Aptian–Lower Cenomanian Strata from the Lut Block, East IranJournal of Earth ScienceSeyed Naser Raisossadat,Maryam Mortazavi Mehrizi,Maryam Motamedalshariati
Carbon Isotope Stratigraphy of the Uppermost Aptian–Lower Cenomanian Strata from the Lut Block, East IranJournal of Earth ScienceSeyed Naser Raisossadat,Maryam Mortazavi Mehrizi,Maryam Motamedalshariati
Carbon Isotope Stratigraphy of the Uppermost Aptian–Lower Cenomanian Strata from the Lut Block, East IranJournal of Earth ScienceSeyed Naser Raisossadat,Maryam Mortazavi Mehrizi,Maryam Motamedalshariati