لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷٬۵۹۳ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
بررسی تحلیلی تأثیرات مدل سازی رژیم جریان پیوسته ی مخلوط هیدروژن-هوا جاری شده درون ریزمحفظه با کاتالیست سطحی پلاتینیومنشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایرانسید ابوذر فنایی, مینا رجایی
کارآیی نانورس هیدروکسید دوگانه لایه ای (Mg/Al) سنتز شده در حذف یون سیانید ازمحلول های ساختگی و واقعیمهندسی معدنرسول علایی - سپیده جوانشیر - علی بهنام فرد
Reprocessing of Sangan iron ore tailings by flotationJournal of Mining and EnvironmentS. Ghasemi - Ali Behnamfard - R. Arjmand
Estimation of xanthate decomposition percentage as a function of pH, temperature and time by least squares regression and adaptive neuro-fuzzy inference systemInternational Journal of Mining and GeoengineeringAli Behnamfard - Francesco Veglio
Characterization of Sangan low-grade iron ore and its processing by dry low-intensity magnetic separationInternational Journal of Mining and GeoengineeringEsmail Khaphaje- Ali Behnamfard
The effect of thermal and acid treatment of kaolin on its ability for cyanide removal from aqueous solutionsEnvironmental Earth SciencesAli Behnamfard - Kamran Chegni - Rasool Alaei - Francesco Veglio
(Removal of free cyanide from aqueous solutions by pine cone scale (PCSDesalination and Water TreatmentAli Behnamfard - Rasool Alaei - Kamran Chegni - Francesco Veglio
Improving flocculation and dewatering performance of iron tailings thickenersJournal of Water Process EngineeringR. Arjmand - M. Massinaei - Ali Behnamfard
ارزیابی الگوریتم‌های ژنتیک و ازدحام ذرات با تکیه بر رویکرد مرتب‌سازی نامغلوب برای بهینه‌سازی چندهدفه بهره‌برداری از مخازنمجله پژوهش های حفاظت آب و خاکایدا شبانی بهلولی - مهدی دستورانی
مقایس اندیشههای متافیزیکی مولوی ولوبسانگ رامپا بر اساس اید جهان هولوگرافیکادبیات تطبیقیزهرا خوشامن, محمد بهنام فر
بازتاب بلاجویی امام حسین (ع) در ادبیات عرفانیپژوهشنامه عرفانمحمد بهنام فر, سعید شهروئی
بررسی دو تحریف شناختیِ تفکر دوقطبی و صافی ذهنی؛ مبتنی بر تمثیل های مثنوی معنوی مولویپژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)مریم وفایی فرد- سید مهدی رحیمی- محمد بهنام فر- احمد خامسان
الگوکاوی آلودگی هوای منطقه شهری با استفاده از مدل توسعه یافته روش داده کاوی هم مکانعلوم و فنون نقشه برداریمحمد اکبری, فرهاد صمدزادگان
تمثیل های مبتنی بر رویا در شعر معاصر ایرانمجله کلک خیال انگیزاکبر شایان سرشت
کاوش الگوی آلودگی هوای منطقه شهری با استفاده از مدل توسعه یافته روش داده کاوی هم-مکانیعلوم و فنون نقشه برداریمحمد اکبری, فرهاد صمدزادگان
تغییرات کاربری اراضی و شبیه سازی رشد و توسعه شهری با استفاده از مدل شبکه عصبی و سلول¬های خودکار زنجیره مارکوففصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی شهریداود اکبری،مینا مرادی زاده، محمد اکبری
شبیه سازی عددی تغذیه آب زیرزمینی از طریق چاه تزریق با روش بدون¬ شبکه محلی پتروو-گالرکینآبیاری و زهکشی ایرانفاطمه دولابی، ابوالفضل اکبرپور، محمد اکبری، علی محتشمی
پایش نوسانات آبخوان دشت بیرجند با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای GRACE و تحلیل‌های مکانی GISپژوهش های آبخیزداریمبین افتخاری، کاوش مددی، محمد اکبری
ارزیابی آسیب پذیری کیفی آبخوان دشت بیرجند به روش SINTACSمحیط زیست طبیعی، منابع طبیعی ایرانمبین افتخاری، محمد اکبری،عباسعلی قزل سوفلو
A New Ontology-Based Approach for Human Activity Recognition from GPS DataJournal of Artificial Intelligence and Data MiningAli mousavi, Abbas Sheikh Mohammadzade, Mohammad Akbari, Andrue Hunter