لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸٬۸۱۳ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
انطباق برنامة ¬درسی تربیت‌ بدنی قصدشده، اجراشده و کسب‌شده در پایة پنجم ابتدایی بیرجندمطالعات آموزشی و آموزشگاهیمحمد اکبری,محمدباقر باقری مجد,محسن آیتی
انطباق برنامة ¬درسی تربیت‌ بدنی قصدشده، اجراشده و کسب‌شده در پایة پنجم ابتدایی بیرجندمطالعات آموزشی و آموزشگاهیمحمد اکبری,محمدباقر باقری مجد,محسن آیتی
Resource Management for a Multi-Channel Cognitive-NOMA D2D NetworkInternational Journal of Information and Communication Technology ResearchJavad Zeraatkar Moghaddam,Mehrdad Ardebilipour
بررسی میزان افزایش عملکرد دو ریزپمپ الکترواسموتیک با اتصال سری به روش حجم محدودمکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanicsسیدعلی میربزرگی,حجت شبگرد,حمید نیازمند
سنجش استفاده از رویکرد نوین مدیریت زیست بومی جهت تدوین برنامه مدیریت اکولوژیکی تالاب کجی نمکزار نهبندانمطالعات علوممحیط زیستالهام یوسفی روبیات,محمد حسین صیادی,الهام چمانه پور,فاطمه قسامی,ژاله امینی
سنجش استفاده از رویکرد نوین مدیریت زیست بومی جهت تدوین برنامه مدیریت اکولوژیکی تالاب کجی نمکزار نهبندانمطالعات علوممحیط زیستالهام یوسفی روبیات,محمد حسین صیادی,الهام چمانه پور,فاطمه قسامی,ژاله امینی
محاسبه پارامترهای میراگر جرمی تنظیم شونده و بررسی عملکرد آن بر روی پل یکپارچه چهار دهانهنشریه مهندسی عمران امیر کبیراحسان محتشمی,سیده فاطمه لبافی,احمد شوشتری
2NILPOTENT MULTIPLIER AND 2-CAPABILITY OF FINITE 2-GENERATOR p-GROUPS OF CLASS TWoMediterranean Journal of MathematicsAzam Kaheni,Farangis Johari
Planning the Optimal Allocation of Water Resources Using EA-MODSIM Simulation-Optimization Modelwater harvesting researchAbbas Khashei Siuki,mahtab helmi
Advances in formulation, functionality, and application of edible coatings on fresh produce and fresh-cut products: A reviewFood ChemistryNida Firdous,Fatima Farooq
ارزیابی مدلWetSpass-Mدر برآورد پاسخ هیدرولوژیکی حوضه نیشابور-رخ به تغییراقلیم سالهای آتیآب و خاکمهدی امیرابادی زاده,سپیده دولت آبادی,مهدی زارعی
شناسایی آسیب‌های وارده بر نظام مدیریت آموزش کارکنان سازمان‌ها و نهادهای دولتی (مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی)مدیریت بر آموزش سازمانهاهادی براتی,حمیده جلیلی
Fabrication of Polyvinylpyrrolidone-Stabilized Nano ZeroValent Iron Supported by Hydrophilic Biochar for Efficient Cr (VI) Removal from GroundwaterChemistrySelectAbolfazl Akbarpour
Fabrication of Polyvinylpyrrolidone-Stabilized Nano ZeroValent Iron Supported by Hydrophilic Biochar for Efficient Cr (VI) Removal from GroundwaterChemistrySelectAbolfazl Akbarpour
Fabrication of Polyvinylpyrrolidone-Stabilized Nano ZeroValent Iron Supported by Hydrophilic Biochar for Efficient Cr (VI) Removal from GroundwaterChemistrySelectAbolfazl Akbarpour
Influence of postharvest calcium salts application on organoleptic properties and antioxidant activity of apricot fruitSouth Western Journal of Horticulture, Biology and EnvironmentٍElham Ansarifar
اثر جایگزینی یونجه جیره با برگ زرشک بر صفات عملکردی و شاخص‌های خونی شترمرغتحقیقات تولیدات دامیسید جواد حسینی واشان,مجتبی افشین,نظر افضلی,َALi
اثر کنجاله زیتون بر تولید و ترکیب شیر و وضعیت آنتی اکسیدانی شترهای تک کوهانه ترکمنیتولیدات دامیسید همایون فرهنگ فر,مهران تکه خلف,محمدحسن فتحی نسری,لادن رشیدی
اثر کنجاله زیتون بر تولید و ترکیب شیر و وضعیت آنتی اکسیدانی شترهای تک کوهانه ترکمنیتولیدات دامیسید همایون فرهنگ فر,مهران تکه خلف,محمدحسن فتحی نسری,لادن رشیدی
New data on Marantelophus iranicus and Empitrombium makolae (Acari: Erythraeidae, Microtrombidiidae)Persian Journal of AcarologyJavad Noei,Mahnaz Kohansal,Sara Ramroodi,Ehsan Rakhshani