لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰٬۳۴۵ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
اثر مصرف جلبک سبز-آبی اسپیرولینا (Spirulina Platensis) و تمرینات مقاومتی دایره‌ای بر پروفایل لیپیدی در مردان میانسال دارای اضافه وزن و چاقدانشگاه علوم پزشکی بیرجندکریم دهقانی، مهدی مقرنسی، مرضیه ثاقب جو،محمد ملکانه، هادی سریر
بررسی فعالیت الکترومیوگرافی اندام تحتانی حین آغاز راه‌رفتن در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیسکومشزهرا بهرمان، محمد یوسفی، مهدی مقرنسی، حسین طاهری چادرنشین، زهرا ابراهیم آبادی
تغییرات سطوح لیپوکالین-2 پس از تمرینات مقاومتی و مصرف میکرو- جلبک اسپیرولینا در مردان دارای اضافه وزن و چاقفیضکریم دهقانی، مهدی مقرنسی، مرضیه ثاقب جو، هادی سریر، محمد ملکانه
The Radiative Transfer in Accretion Discs with Linear Plank Function: Role of Scattering EffectIranian Journal of Astronomy and Astrophysicsفهيمه حبيبي-مريم صمدي
تعیین هزینه بهینه دال های بتنی دندانه دار براساس بارگذاری و دهانه تیرمصالح و سازه های بتنیشیما بیجاری
Application of Contourlet Transform in Damage Localization and Severity Assessment of Prestressed Concrete SlabsSoft Computing in Civil EngineeringJahangir, H. - Khatibinia M., Kavousi M.
Aerobic interval training improves irisin and chemerin levels of the liver and visceral adipose tissues, and circulating asprosin in rats with metabolic syndromePhysiology InternationalH Nakhaei, F Ahmadabadi, CJ Huang, M Mogharnasi
Effects of High and moderate-Intensity Interval Training on pulmonary and performance parameters in miners suffering from Chronic Obstructive Pulmonary DiseasesJournal of Occupational and Environmental MedicineA Batajrobeh Rudi, M Mohammadnia Ahmadi, M Mogharnasi
آنالیز حساسیت طراحی در مسائل مکانیک جامدات تحت بار حرارتی و مکانیکی با روش متغیرهای مختلطمجله مهندسی عمران مدرسمجتبی شیخی-مهدی حسن زاده
First- and second-order sensitivity analysis of finite element models using extended complex variables methodArchive of Applied MechanicsMojtaba Sheikhi-Mahdi Hassanzadeh
Geographical variation in seed germination and biochemical response of milk thistle (Silybum marianum) ecotypes exposed to osmotic and salinity stressesIndustrial Crops and ProductsHossein Hammami-Bijan Saadatian-Seied Amir Hossein Hosseini
Location and scale fuzzy random variablesInternational Journal of Systems Scienceمحمد قاسم اکبری
مقایسه الگوریتم ژنتیک و برنامهریزی خطی برای حل مسائل بهینهسازی کاربری اراضی حوزههای آبخیزمهندسی و مدیریت آبخیزسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - هادی معماریان خلیل آباد
مقایسه الگوریتم ژنتیک و برنامهریزی خطی برای حل مسائل بهینهسازی کاربری اراضی حوزههای آبخیزمهندسی و مدیریت آبخیزسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - هادی معماریان خلیل آباد
مقایسه الگوریتم ژنتیک و برنامهریزی خطی برای حل مسائل بهینهسازی کاربری اراضی حوزههای آبخیزمهندسی و مدیریت آبخیزسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - هادی معماریان خلیل آباد
مقایسه الگوریتم ژنتیک و برنامهریزی خطی برای حل مسائل بهینهسازی کاربری اراضی حوزههای آبخیزمهندسی و مدیریت آبخیزسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - هادی معماریان خلیل آباد
مقایسه تحلیلی بین فعالیت های انجام شده با پروزه های پیش بینی شده آبخیزداری در حوزه آبخیز دشت مختاران خراسان جنوبیترویج و توسعه آبخیزداریسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - هادی معماریان خلیل آباد
مقایسه تحلیلی بین فعالیت های انجام شده با پروزه های پیش بینی شده آبخیزداری در حوزه آبخیز دشت مختاران خراسان جنوبیترویج و توسعه آبخیزداریسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - هادی معماریان خلیل آباد
مقایسه تحلیلی بین فعالیت های انجام شده با پروزه های پیش بینی شده آبخیزداری در حوزه آبخیز دشت مختاران خراسان جنوبیترویج و توسعه آبخیزداریسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - هادی معماریان خلیل آباد
مقایسه تحلیلی بین فعالیت های انجام شده با پروزه های پیش بینی شده آبخیزداری در حوزه آبخیز دشت مختاران خراسان جنوبیترویج و توسعه آبخیزداریسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - هادی معماریان خلیل آباد