لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰٬۳۵۰ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
Flow regime prediction of a self-oscillatory flow induced by a vertical jet in a heated cavity: Computational and analytical approachInternational Journal of Thermal SciencesJavad Khadem,S. Alireza Zolfaghari,
Flow regime prediction of a self-oscillatory flow induced by a vertical jet in a heated cavity: Computational and analytical approachInternational Journal of Thermal SciencesJavad Khadem,S. Alireza Zolfaghari,
بازیابی تصاویر محتوا محور با استفاده از ویژگی‌های بافت استخراج شده از الگوی دودویی محلی دو لایهمجله علوم رایانشیحمید سعادت فر,سیدعلی حسینی,امیرحسین عشقی,صبا محمدی
بازیابی تصاویر محتوا محور با استفاده از ویژگی‌های بافت استخراج شده از الگوی دودویی محلی دو لایهمجله علوم رایانشیحمید سعادت فر,سیدعلی حسینی,امیرحسین عشقی,صبا محمدی
Adaptive control of a class of uncertain nonlinear systems using brain emotional learning and Legendre polynomialsTransactions of the Institute of Measurement and ControlSaeed Khorashadizadeh,Fatemeh Amiri
Study of oscillating flow structure and characterization of merging process in self-excited twin jets: Numerical and analytical approachInternational Communication in Heat and Mass TransferJavad Khadem,Mohammad Jaafarian,S. Alireza Zolfaghari,,
Study of oscillating flow structure and characterization of merging process in self-excited twin jets: Numerical and analytical approachInternational Communication in Heat and Mass TransferJavad Khadem,Mohammad Jaafarian,S. Alireza Zolfaghari,,
بررسی تاثیر پیش تیمار بنه بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بنه دختری زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط تنش خشکیزراعت و فناوری زعفرانعباس خاشعی سیوکی,مسعود ضیایی,حسن فیضی,حسین صحابی
مقیاس های قلدری در بافت های آموزشی: مرور نظام مند دو دهه پژوهش در ایرانرویش روانشناسیهادی صمدیهء,احمد خامسان,محدثه محمدزاده
مقیاس های قلدری در بافت های آموزشی: مرور نظام مند دو دهه پژوهش در ایرانرویش روانشناسیهادی صمدیهء,احمد خامسان,محدثه محمدزاده
تفکیک آنومالی‌های ژئوشیمیایی مرتبط با کانی‌سازی گرمابی مس با استفاده از تحلیل فاکتوری مرحله‌ای در برگه زمین‌شناسی فیض‌آبادروش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدنسعید یوسفی,مهیار یوسفی,مبین صارمی
Combination of Geochemical and Structural Data to Determine Exploration Target of Copper Hydrothermal Deposits in Feizabad DistrictJournal of Mininig and EnvironmentMahyar Yousefi,Mobin Saremi
مطالعه آزمایشگاهی برهم‌کنش پرش‌های هیدرولیکی ناشی از یک جت مایل و یک جت عمودیمکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanicsسیدمجید ملک جعفریان,علی براتی ماژان
Drying Kinetics and Quality Attributes of Solar-Dried Red Peppers: A Comparative Study with Traditional and Industrial MethodsJournal of Food Processing and PreservationMahdi Hedayatizadeh,Hossein Chaji,Parvin Sharayei,Yeganeh Sabeghi,Danial Gandomzadeh
The Impact of Selected Pilates Exercises on the Quality of Life of the ElderlyInternational Journal of Sport Studies for HealthMohammad Yousefi,Ali Seghatoleslami,Yahya Babaeichenar
The Impact of Selected Pilates Exercises on the Quality of Life of the ElderlyInternational Journal of Sport Studies for HealthMohammad Yousefi,Ali Seghatoleslami,Yahya Babaeichenar
تحلیل کارایی اجزای محدود در مطالعات آب زیرزمینی بر اساس Science of Web با استفاده از R Biblioshinyمجله آبخوان و قناتابوالفضل اکبرپور,مهدی دستورانی,معین توسن,محمدرضا قریب
تحلیل کارایی اجزای محدود در مطالعات آب زیرزمینی بر اساس Science of Web با استفاده از R Biblioshinyمجله آبخوان و قناتابوالفضل اکبرپور,مهدی دستورانی,معین توسن,محمدرضا قریب
Bimetallic metal organic framework/Ni doped ZnO nanomaterials modified carbon paste electrode for selective electrochemical determination of ciprofloxacinRSC Advances_
Sensitive and rapid detection of ciprofloxacin and ofloxacin in aqueous samples by a facile and green synthesized copper nanocluster as a turn-on fluorescent probeMicrochemical Journal_