سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۳۷۶ مورد.
سید حمیدرضا

سید حمیدرضا رمضانی

دانشیار
اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت
سید حمیدرضا رمضانی
دانشیار دکترای تخصصی
- اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/hramazani/fa

Google Scholar Scopus Eprint ORCID PubMed Research GATE علم سنجی
یوسف

یوسف رمضانی

دانشیار
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
یوسف رمضانی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۷۶۰۵ کشاورزی - علوم و مهندسی آب

https://cv.birjand.ac.ir/ramezani/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی
مریم

مریم رمضانی

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
مریم رمضانی
دانشیار دکتری
۰۵۶۳۱۰۲۶۳۴۱ مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

https://cv.birjand.ac.ir/mramezani/fa

Google Scholar Scopus ORCID
سعید

سعید رهنما

دانشیار
مهندسی - مکانیک
سعید رهنما
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۴۹ مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/rahnama/fa

Google Scholar Scopus

حمیدرضا رویایی همکار سابق

مربی
علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
حمیدرضا رویایی همکار سابق
مربی -
- علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/royaei/fa

رضا

رضا زارع بازنشسته

مربی
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
رضا زارع بازنشسته
مربی کارشناسی ارشد
- مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/zare/fa

علی

علی زارعی

دانشیار
هنر - باستان شناسی
علی زارعی
دانشیار دکترای تخصصی
۳۱۰۲۷۱۰۲ هنر - باستان شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/zarei/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی
کتایون

کتایون زارعی طوسی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - زبان
کتایون زارعی طوسی
استادیار دکتری
- ادبیات و علوم انسانی - زبان

https://cv.birjand.ac.ir/zareitousi/fa

Google Scholar
محمود

محمود زراعت پیشه

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی
محمود زراعت پیشه
دانشیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی

https://mzeraat.persianblog.ir/

Google Scholar
علی

علی زراعتکار مقدم

دانشیار
علوم - شیمی
علی زراعتکار مقدم
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/zeraatkar/fa

Google Scholar Scopus
جواد

جواد زراعتکارمقدم

استادیار
دانشکده فنی فردوس - الکترونیک
جواد زراعتکارمقدم
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۲ دانشکده فنی فردوس - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/jzeraatkarmoghadam/fa

Google Scholar
محمد حسین

محمد حسین زرین کوب

استاد
علوم - زمین شناسی
محمد حسین زرین کوب
استاد دکترای تخصصی
۳۴۱ علوم - زمین شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/zarrinkoub/fa

Google Scholar
غلامرضا

غلامرضا زمانی

دانشیار
کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
غلامرضا زمانی
دانشیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://cv.birjand.ac.ir/zamani/fa

Google Scholar ORCID Research GATE علم سنجی
محمد حسین

محمد حسین زنجیری

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
محمد حسین زنجیری
استادیار دکتری
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی

https://cv.birjand.ac.ir/zanjiri/fa

پیمان

پیمان زنگنه

مربی
ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی
پیمان زنگنه
مربی کارشناسی ارشد
- ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی

https://cv.birjand.ac.ir/zanganeh/fa

احسان

احسان زنگنه

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی
احسان زنگنه
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/ehsan-zangane/fa

Google Scholar ORCID Web of Science علم سنجی
علی

علی زنگویی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
علی زنگویی
استادیار دکتری
۳۲۲۰۲۳۰۳ ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی

https://cv.birjand.ac.ir/alizangouei/fa

محمد

محمد ساغری

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
محمد ساغری
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری

https://cv.birjand.ac.ir/saghari/fa

Google Scholar Scopus Eprint