سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۳۵۱ مورد.
محمد حسین

محمد حسین زنجیری

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
محمد حسین زنجیری
استادیار دکتری
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی

https://cv.birjand.ac.ir/zanjiri/fa

پیمان

پیمان زنگنه

مربی
ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی
پیمان زنگنه
مربی -
- ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی

https://cv.birjand.ac.ir/zanganeh/fa

علی

علی زنگویی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
علی زنگویی
استادیار دکتری
۳۲۲۰۲۳۰۳ ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی

https://cv.birjand.ac.ir/alizangouei/fa

محمد

محمد ساغری

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
محمد ساغری
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری

https://cv.birjand.ac.ir/saghari/fa

گوگل اسکالر ایپرینت
محمدحسین

محمدحسین سالاری فر

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
محمدحسین سالاری فر
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۲۷۷۹۵ علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

https://cv.birjand.ac.ir/salarifard/fa

گوگل اسکالر
علی اکبر

علی اکبر سام خانیانی

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
علی اکبر سام خانیانی
دانشیار دکتری
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/samkhaniani/fa

سارا

سارا سبحانی

استاد
علوم - شیمی
سارا سبحانی
استاد دکترای تخصصی
- علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/sobhani/fa

گوگل اسکالر
رضا

رضا سرحدی

استادیار
علوم - فیزیک
رضا سرحدی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱ داخلی ۲۱۳ علوم - فیزیک

https://www.researchgate.net/profile/Reza_Sarhaddi

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید

محمد سروری

مربی
دانشکده فنی فردوس - الکترونیک
محمد سروری
مربی -
- دانشکده فنی فردوس - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/sorori/fa

هادی

هادی سریر

دانشیار
کشاورزی - علوم دامی
هادی سریر
دانشیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - علوم دامی

https://cv.birjand.ac.ir/sarir/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید
حمید

حمید سعادت فر

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
حمید سعادت فر
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

https://cv.birjand.ac.ir/saadatfar/fa

گوگل اسکالر ارکید
محمد

محمد سعادتی

استادیار
کشاورزی - گیاهپزشکی
محمد سعادتی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۴۵۶۶۳۰ کشاورزی - گیاهپزشکی

https://cv.birjand.ac.ir/saadati/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
محمدرضا

محمدرضا سعید افخم الشعرا

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
محمدرضا سعید افخم الشعرا
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری

https://cv.birjand.ac.ir/saeedafkham/fa

علی

علی سعیدی

استادیار
مهندسی - مکانیک
علی سعیدی
استادیار دکتری
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/saeedi/fa

گوگل اسکالر
مهری

مهری سلیمی

استادیار
علوم - شیمی
مهری سلیمی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۱۳۲۴۴۸۴۸۵ علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/salimi/fa

اسکوپوس
رضا

رضا سندروس

استادیار
علوم - شیمی
رضا سندروس
استادیار دکترای تخصصی
- علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/sandaroos/fa