سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
فیلتر شده بر اساس : کشاورزی
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۵۶ مورد.
فرهاد

فرهاد آذرمی آتاجان

استادیار
کشاورزی - علوم و مهندسی خاک
فرهاد آذرمی آتاجان
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - علوم و مهندسی خاک

https://cv.birjand.ac.ir/azarmi/fa

گوگل اسکالر ایپرینت ارکید
سید وحید

سید وحید اسلامی

دانشیار
کشاورزی - زراعت
سید وحید اسلامی
دانشیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/eslami/fa

گوگل اسکالر
محمد رضا
محمد رضا اصغری
مربی کارشناسی ارشد
۵۶۳۲۲۵۴۰۴۲-۷ کشاورزی - علوم دامی

https://cv.birjand.ac.ir/masghari/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
مهدی

مهدی امیرابادیزاده

استادیار
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
مهدی امیرابادیزاده
استادیار دکتری
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۲ کشاورزی - علوم و مهندسی آب

https://cv.birjand.ac.ir/mamirabadizadeh/fa

گوگل اسکالر
محمدحسین

محمدحسین امینی فرد

دانشیار
کشاورزی - باغبانی
محمدحسین امینی فرد
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۲۲۵۴۰۴۱-۹ کشاورزی - باغبانی

https://cv.birjand.ac.ir/aminifard/fa

گوگل اسکالر
علی

علی ایزانلو

دانشیار
کشاورزی - زراعت
علی ایزانلو
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱-۹ کشاورزی - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/izanlou/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
مسلم

مسلم باشتنی

استاد
کشاورزی - علوم دامی
مسلم باشتنی
استاد دکتری
۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - علوم دامی

https://cv.birjand.ac.ir/bashtani/fa

گوگل اسکالر
محمد رضا

محمد رضا بخشی

استادیار
کشاورزی - زراعت
محمد رضا بخشی
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/mbakhshi/fa

گوگل اسکالر
محمد علی

محمد علی بهدانی

استاد
کشاورزی - زراعت
محمد علی بهدانی
استاد دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/behdani/fa

گوگل اسکالر
حسن

حسن بیات

استادیار
کشاورزی - باغبانی
حسن بیات
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۲۲۵۴۰۴۱-۵ کشاورزی - باغبانی

https://cv.birjand.ac.ir/bayat/fa

گوگل اسکالر ارکید
سهیل

سهیل پارسا

استادیار
کشاورزی - زراعت
سهیل پارسا
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱-۹ کشاورزی - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/parsa/fa

گوگل اسکالر
محسن

محسن پوررضا بیلندی

دانشیار
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
محسن پوررضا بیلندی
دانشیار دکتری
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - علوم و مهندسی آب

https://cv.birjand.ac.ir/pourreza/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید
مجید

مجید جامی الاحمدی

دانشیار
کشاورزی - زراعت
مجید جامی الاحمدی
دانشیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/jamiahmadi/fa

گوگل اسکالر ارکید
مهدی

مهدی جهانی

دانشیار
کشاورزی - گیاهپزشکی
مهدی جهانی
دانشیار دکتری
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۲ کشاورزی - گیاهپزشکی

https://cv.birjand.ac.ir/jahani/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
سیده عاطفه

سیده عاطفه حسینی

استادیار
کشاورزی - گیاهپزشکی
سیده عاطفه حسینی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۲ کشاورزی - گیاهپزشکی

https://cv.birjand.ac.ir/ahosseini/fa

گوگل اسکالر
سید محمد

سید محمد حسینی

دانشیار
کشاورزی - علوم دامی
سید محمد حسینی
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۵۴۰۴۱-۹ کشاورزی - علوم دامی

https://cv.birjand.ac.ir/smhosseini/fa

گوگل اسکالر ارکید
سید جواد

سید جواد حسینی واشان

دانشیار
کشاورزی - علوم دامی
سید جواد حسینی واشان
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۲ کشاورزی - علوم دامی

https://cv.birjand.ac.ir/hosseinivashan/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید
حسین

حسین حمامی

استادیار
کشاورزی - زراعت
حسین حمامی
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/hamami/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید