سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
فیلتر شده بر اساس : کشاورزی
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۵۶ مورد.
فرهاد

فرهاد آذرمی آتاجان

استادیار
کشاورزی - علوم و مهندسی خاک
فرهاد آذرمی آتاجان
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - علوم و مهندسی خاک

https://cv.birjand.ac.ir/azarmi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی
سید وحید

سید وحید اسلامی

دانشیار
کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
سید وحید اسلامی
دانشیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://cv.birjand.ac.ir/eslami/fa

Google Scholar
محمد رضا

محمد رضا اصغری بازنشسته

مربی
کشاورزی - علوم دامی
محمد رضا اصغری بازنشسته
مربی کارشناسی ارشد
۵۶۳۲۲۵۴۰۴۲-۷ کشاورزی - علوم دامی

https://cv.birjand.ac.ir/masghari/fa

Google Scholar Scopus Eprint
نظر

نظر افضلی بازنشسته

استاد
کشاورزی - علوم دامی
نظر افضلی بازنشسته
استاد دکترای تخصصی
۰۰۹۸۵۶۳۲۴۱۳۸۵۳ کشاورزی - علوم دامی

https://cv.birjand.ac.ir/afzali/fa

Google Scholar Scopus Eprint ORCID PubMed Web of Science Research GATE
مهدی

مهدی امیرابادیزاده

دانشیار
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
مهدی امیرابادیزاده
دانشیار دکتری
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۲ کشاورزی - علوم و مهندسی آب

https://cv.birjand.ac.ir/mamirabadizadeh/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE
محمدحسین

محمدحسین امینی فرد

دانشیار
کشاورزی - باغبانی
محمدحسین امینی فرد
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۲۲۵۴۰۴۱-۹ کشاورزی - باغبانی

https://cv.birjand.ac.ir/aminifard/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science
علی

علی ایزانلو

دانشیار
کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
علی ایزانلو
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱-۹ کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://cv.birjand.ac.ir/izanlou/fa

Google Scholar Scopus Eprint
مسلم

مسلم باشتنی

استاد
کشاورزی - علوم دامی
مسلم باشتنی
استاد دکتری
۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - علوم دامی

https://cv.birjand.ac.ir/bashtani/fa

Google Scholar
محمد رضا

محمد رضا بخشی

استادیار
کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
محمد رضا بخشی
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://cv.birjand.ac.ir/mbakhshi/fa

Google Scholar
محمد علی

محمد علی بهدانی

استاد
کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
محمد علی بهدانی
استاد دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://cv.birjand.ac.ir/behdani/fa

Google Scholar
حسن

حسن بیات

دانشیار
کشاورزی - باغبانی
حسن بیات
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۲۲۵۴۰۴۱-۵ کشاورزی - باغبانی

https://cv.birjand.ac.ir/bayat/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science
سهیل

سهیل پارسا

دانشیار
کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
سهیل پارسا
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱-۹ کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://cv.birjand.ac.ir/parsa/fa

Google Scholar
محسن

محسن پوررضا بیلندی

دانشیار
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
محسن پوررضا بیلندی
دانشیار دکتری
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - علوم و مهندسی آب

https://cv.birjand.ac.ir/pourreza/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE علم سنجی
مجید

مجید جامی الاحمدی

استاد
کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مجید جامی الاحمدی
استاد دکترای تخصصی
- کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://cv.birjand.ac.ir/jamiahmadi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی
مهدی

مهدی جهانی

دانشیار
کشاورزی - گیاهپزشکی
مهدی جهانی
دانشیار دکتری
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۲ کشاورزی - گیاهپزشکی

https://cv.birjand.ac.ir/jahani/fa

Google Scholar Scopus
سید محمد

سید محمد حسینی بازنشسته

دانشیار
کشاورزی - علوم دامی
سید محمد حسینی بازنشسته
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۵۴۰۴۱-۹ کشاورزی - علوم دامی

https://cv.birjand.ac.ir/smhosseini/fa

Google Scholar Scopus ORCID
سیده عاطفه

سیده عاطفه حسینی

دانشیار
کشاورزی - گیاهپزشکی
سیده عاطفه حسینی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۲ کشاورزی - گیاهپزشکی

https://cv.birjand.ac.ir/ahosseini/fa

Google Scholar
سید جواد

سید جواد حسینی واشان

دانشیار
کشاورزی - علوم دامی
سید جواد حسینی واشان
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۲ کشاورزی - علوم دامی

https://cv.birjand.ac.ir/hosseinivashan/fa

Google Scholar Scopus ORCID علم سنجی