سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۳۶۴ مورد.
سهیل

سهیل پارسا

دانشیار
کشاورزی - زراعت
سهیل پارسا
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱-۹ کشاورزی - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/parsa/fa

Google Scholar
صادق

صادق پاسبان

مربی
دانشکده فنی فردوس - کامپیوتر
صادق پاسبان
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی فردوس - کامپیوتر

http://daneshjooyar.com

Google Scholar
آرزو

آرزو پایدارفرد

استادیار
هنر - هنر اسلامی
آرزو پایدارفرد
استادیار دکترای تخصصی
۳۱۰۲۷۱۶۷ ۰۵۶ هنر - هنر اسلامی

https://cv.birjand.ac.ir/paydarfard/fa

Google Scholar
رضا

رضا پژوهش

دانشیار
علوم - فیزیک
رضا پژوهش
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم - فیزیک

https://www.linkedin.com/in/reza-pazhouhesh-7b017939/

Google Scholar Eprint
مهدی

مهدی پناهی

استادیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
مهدی پناهی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/panahi/fa

سمیرا

سمیرا پور

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی
سمیرا پور
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/spour/fa

Google Scholar ORCID Web of Science
محمد ابراهیم

محمد ابراهیم پور کاسمانی مرحوم

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
محمد ابراهیم پور کاسمانی مرحوم
استادیار -
- منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست

https://cv.birjand.ac.ir/me-kasmani/fa

علیرضا

علیرضا پورخباز بازنشسته

دانشیار
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
علیرضا پورخباز بازنشسته
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۳ منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست

https://cv.birjand.ac.ir/pourkhabbaz/fa

Google Scholar
محسن

محسن پوررضا بیلندی

دانشیار
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
محسن پوررضا بیلندی
دانشیار دکتری
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - علوم و مهندسی آب

https://cv.birjand.ac.ir/pourreza/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE علم سنجی
هادی

هادی پورشافعی

دانشیار
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
هادی پورشافعی
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۲۱۱۰۰۱ علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی

https://cv.birjand.ac.ir/pourshafei/fa

Google Scholar ORCID Web of Science
سید محمد

سید محمد تاجبخش فخرآبادی

دانشیار
منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
سید محمد تاجبخش فخرآبادی
دانشیار دکتری
- منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری

https://cv.birjand.ac.ir/tajbakhsh/fa

Google Scholar
مهران

مهران تقی پور گرجی کلایی

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
مهران تقی پور گرجی کلایی
استادیار دکتری
- مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://ir.linkedin.com/in/mehrantaghipour

Google Scholar Scopus Eprint ORCID
مهدی

مهدی تورانی

استادیار
دانشکده فنی فردوس - قدرت
مهدی تورانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۷۷۰۱ دانشکده فنی فردوس - قدرت

http://cv.birjand.ac.ir/tourani

Google Scholar
مرضیه

مرضیه ثاقب جو

استاد
تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی
مرضیه ثاقب جو
استاد دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۴۲ تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی

https://cv.birjand.ac.ir/saghebjou/fa

Google Scholar Scopus ORCID PubMed Research GATE
علی

علی ثقه الاسلامی

دانشیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی
علی ثقه الاسلامی
دانشیار -
- تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی

https://cv.birjand.ac.ir/seghatoleslami/fa

مجید

مجید جامی الاحمدی

دانشیار
کشاورزی - زراعت
مجید جامی الاحمدی
دانشیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/jamiahmadi/fa

Google Scholar ORCID
علیرضا

علیرضا جانفدا

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
علیرضا جانفدا
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۱۰۴ علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/janfada/fa

Google Scholar Scopus
معصومه

معصومه جعفرپور

استاد
علوم - شیمی
معصومه جعفرپور
استاد دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۶۵ علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/jafarpour/fa

Google Scholar Scopus ORCID