سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۳۷۶ مورد.
سمیه

سمیه حمیدی

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی
سمیه حمیدی
دانشیار دکترای تخصصی
۶۱۹۴ ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی

https://cv.birjand.ac.ir/hamidi/fa

Google Scholar Scopus ORCID علم سنجی
جواد

جواد خادم

دانشیار
مهندسی - مکانیک
جواد خادم
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/khadem/fa

Google Scholar
عباس

عباس خاشعی سیوکی

استاد
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
عباس خاشعی سیوکی
استاد دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - علوم و مهندسی آب

https://cv.birjand.ac.ir/khashei/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science
احمد

احمد خامسان

دانشیار
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
احمد خامسان
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۰۰۸ علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

http://khamesan.blogspot.com

Google Scholar Scopus ORCID علم سنجی
روح الله

روح الله خانی

دانشیار
علوم - شیمی
روح الله خانی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۳۰۲۶۶۰۳ علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/khani/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science علم سنجی
محمد

محمد خراشادی زاده

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
محمد خراشادی زاده
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۱۰۹۰ علوم ریاضی و آمار - آمار

https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Khorashadizadeh

Google Scholar Scopus Eprint ORCID علم سنجی
سید محمد
سید محمد خراشادیزاده
استاد دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۴۲۱۶۸۰ علوم - فیزیک

https://cv.birjand.ac.ir/smkhorashadizadeh/fa

Google Scholar Scopus ORCID
سعید

سعید خراشادیزاده

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
سعید خراشادیزاده
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

https://cv.birjand.ac.ir/skhorashadizadeh/fa

Google Scholar Scopus
سمانه

سمانه خزاعی

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
سمانه خزاعی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

https://cv.birjand.ac.ir/skhazaei/fa

Google Scholar
احمد رضا

احمد رضا خزاعی

دانشیار
علوم - زمین شناسی
احمد رضا خزاعی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم - زمین شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/khazaei/fa

Google Scholar
شیرزاد

شیرزاد خزایی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - تاریخ
شیرزاد خزایی
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - تاریخ

https://cv.birjand.ac.ir/shkhazaee/fa

Google Scholar
حسین

حسین خزیمه نژاد

دانشیار
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
حسین خزیمه نژاد
دانشیار دکتری
۳۲۲۰۲۲۹۱ کشاورزی - علوم و مهندسی آب

https://cv.birjand.ac.ir/khozeymehnezhad/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science علم سنجی
احمد

احمد خسروی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - حقوق
احمد خسروی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۱۰۲۶۱۹۵ ادبیات و علوم انسانی - حقوق

https://cv.birjand.ac.ir/akhosravi/fa

Google Scholar
سامیه

سامیه خسروی

مربی
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
سامیه خسروی
مربی کارشناسی ارشد
(۴۱۰)۳۲۲۰۲۰۴۹ مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

https://cv.birjand.ac.ir/skhosravi/fa

Google Scholar
محمد حسین

محمد حسین خسروی

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
محمد حسین خسروی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

http://mhkhosravi.ir

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی
مسلم

مسلم خسروی زارگز

مربی
ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی
مسلم خسروی زارگز
مربی کارشناسی ارشد
۳۲۲۰۲۰۴۹ ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی

https://cv.birjand.ac.ir/mkhosravi/fa

محمد مهدی

محمد مهدی خطیب

استاد
علوم - زمین شناسی
محمد مهدی خطیب
استاد دکترای تخصصی
۳۴۸ علوم - زمین شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/khatib/fa

Google Scholar
محسن

محسن خطیبی نیا

دانشیار
مهندسی - عمران
محسن خطیبی نیا
دانشیار دکترای تخصصی
۵۲۳ مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/khatibinia/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE علم سنجی