سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۳۵۱ مورد.
مهدی

مهدی امیرابادیزاده

استادیار
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
مهدی امیرابادیزاده
استادیار دکتری
- کشاورزی - علوم و مهندسی آب

https://cv.birjand.ac.ir/mamirabadizadeh/fa

محمدحسین

محمدحسین امینی فرد

استادیار
کشاورزی - باغبانی
محمدحسین امینی فرد
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - باغبانی

https://cv.birjand.ac.ir/aminifard/fa

گوگل اسکالر
علی

علی ایزانلو

استادیار
کشاورزی - زراعت
علی ایزانلو
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱-۹ کشاورزی - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/izanlou/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
سعید

سعید ایل بیگی

دانشیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی
سعید ایل بیگی
دانشیار دکترای تخصصی
+۹۸۵۶۳۲۲۰۲۰۴۲ تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی

https://cv.birjand.ac.ir/ilbeigi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
حسین
حسین بارانی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۲۷۲۲۵ هنر - فرش

https://orcid.org/0000-0001-9075-5447/print

گوگل اسکالر اسکوپوس
مسلم

مسلم باشتنی

استاد
کشاورزی - علوم دامی
مسلم باشتنی
استاد دکتری
۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - علوم دامی

https://cv.birjand.ac.ir/bashtani/fa

گوگل اسکالر
قدسیه

قدسیه باقرزاده

دانشیار
علوم - شیمی
احمد

احمد بخشی

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی
احمد بخشی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۷۳ ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی

https://cv.birjand.ac.ir/abakhshi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
محمد رضا

محمد رضا بخشی

استادیار
کشاورزی - زراعت
محمد رضا بخشی
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/mbakhshi/fa

گوگل اسکالر
محمد علی

محمد علی بهدانی

استاد
کشاورزی - زراعت
محمد علی بهدانی
استاد دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/behdani/fa

گوگل اسکالر
محمد

محمد بهنام فر

استاد
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
محمد بهنام فر
استاد دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

http://cv.birjand.ac.ir/behnamfar/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید
علی

علی بهنام فرد

استادیار
مهندسی - معدن
علی بهنام فرد
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/behnamfard/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
حسن

حسن بیات

استادیار
کشاورزی - باغبانی
حسن بیات
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - باغبانی

https://cv.birjand.ac.ir/bayat/fa

گوگل اسکالر ایپرینت
ابوالفضل

ابوالفضل بیجاری

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
ابوالفضل بیجاری
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://sites.google.com/site/abolfazlbijari/

گوگل اسکالر اسکوپوس
محمد علی

محمد علی بیدختی

استادیار
هنر - صنایع دستی
محمد علی بیدختی
استادیار دکترای تخصصی
- هنر - صنایع دستی

https://cv.birjand.ac.ir/bidokhti/fa

سهیل

سهیل پارسا

استادیار
کشاورزی - زراعت
سهیل پارسا
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱-۹ کشاورزی - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/parsa/fa

گوگل اسکالر
صادق

صادق پاسبان

مربی
دانشکده فنی فردوس - کامپیوتر
صادق پاسبان
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی فردوس - کامپیوتر

http://daneshjooyar.com

گوگل اسکالر