سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۳۷۶ مورد.
علی

علی اشرفی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
علی اشرفی
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا

https://cv.birjand.ac.ir/ashrafi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی
امیر

امیر اشرفی

استادیار
مهندسی - مکانیک
امیر اشرفی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/a-ashrafi/fa

Google Scholar
محمد رضا

محمد رضا اصغری بازنشسته

مربی
کشاورزی - علوم دامی
محمد رضا اصغری بازنشسته
مربی کارشناسی ارشد
۵۶۳۲۲۵۴۰۴۲-۷ کشاورزی - علوم دامی

https://cv.birjand.ac.ir/masghari/fa

Google Scholar Scopus Eprint
سید مهدی

سید مهدی اصغری

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - حقوق
سید مهدی اصغری
استادیار -
- ادبیات و علوم انسانی - حقوق

https://cv.birjand.ac.ir/smasghari/fa

فیصل

فیصل اطمینان

استادیار
علوم - فیزیک
فیصل اطمینان
استادیار دکترای تخصصی
--- VOIP ۶۶۲۵----TEL ۲۱۲ علوم - فیزیک

https://cv.birjand.ac.ir/fetminan/fa

Google Scholar Scopus Eprint ORCID
جواد

جواد اطمینان

استادیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
جواد اطمینان
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۱۰۲۶۷۸۴ علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/etminan/fa

Google Scholar
محمداسماعیل

محمداسماعیل افضل پور بازنشسته

استاد
تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی
محمداسماعیل افضل پور بازنشسته
استاد دکترای تخصصی
- تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی

https://cv.birjand.ac.ir/300827/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE
نظر

نظر افضلی بازنشسته

استاد
کشاورزی - علوم دامی
نظر افضلی بازنشسته
استاد دکترای تخصصی
۰۰۹۸۵۶۳۲۴۱۳۸۵۳ کشاورزی - علوم دامی

https://cv.birjand.ac.ir/afzali/fa

Google Scholar Scopus Eprint ORCID PubMed Web of Science Research GATE
حسین

حسین اقدامی بازنشسته

استادیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
حسین اقدامی بازنشسته
استادیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/eghdami/fa

Google Scholar
ابوالفضل

ابوالفضل اکبرپور

استاد
مهندسی - عمران
ابوالفضل اکبرپور
استاد دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۳۲۰۵۵۲ مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/394027/fa

Google Scholar Scopus Eprint
محمد

محمد اکبری

دانشیار
مهندسی - عمران
محمد اکبری
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۳۲۰۵۵۲-۵۶۸ مهندسی - عمران

http://moakbari.ir

Google Scholar Scopus ORCID
محمدقاسم

محمدقاسم اکبری

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
محمدقاسم اکبری
دانشیار دکترای تخصصی
۵۶۲ علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/mghakbari/fa

Google Scholar
محمد

محمد اکبری بورنگ

دانشیار
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
محمد اکبری بورنگ
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۲۷۰۴۴- داخلی ۲۱۶ علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی

https://cv.birjand.ac.ir/makbari/fa

Google Scholar ORCID
علی

علی اله رسانی

دانشیار
علوم - شیمی
علی اله رسانی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/alahresani/fa

محمد حسن

محمد حسن الهی زاده

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - تاریخ
محمد حسن الهی زاده
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۱۰۲۶۱۰۲ ادبیات و علوم انسانی - تاریخ

https://cv.birjand.ac.ir/elahizadeh/fa

Google Scholar Eprint ORCID
حسین

حسین الیاسی

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
حسین الیاسی
دانشیار دکترای تخصصی
داخلی ۴۲۲ مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

https://cv.birjand.ac.ir/elyasi/fa

Google Scholar Scopus
حسن

حسن امامی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - زبان
حسن امامی
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۰۱۶۱۰۱ ادبیات و علوم انسانی - زبان

https://cv.birjand.ac.ir/emami/fa

Google Scholar
مسعود

مسعود امان

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
مسعود امان
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/aman/fa

Google Scholar