سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۳۵۱ مورد.
علی

علی اشرفی

مربی
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
علی اشرفی
مربی کارشناسی ارشد
- ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا

https://cv.birjand.ac.ir/ashrafi/fa

گوگل اسکالر
امیر

امیر اشرفی

استادیار
مهندسی - مکانیک
امیر اشرفی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/a-ashrafi/fa

گوگل اسکالر
محمد رضا
محمد رضا اصغری
مربی کارشناسی ارشد
۵۶۳۲۲۵۴۰۴۲-۷ کشاورزی - علوم دامی

https://cv.birjand.ac.ir/masghari/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
سید مهدی

سید مهدی اصغری

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - حقوق
سید مهدی اصغری
استادیار -
- ادبیات و علوم انسانی - حقوق

https://cv.birjand.ac.ir/smasghari/fa

جواد

جواد اطمینان

استادیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
جواد اطمینان
استادیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/etminan/fa

گوگل اسکالر
محمداسماعیل

محمداسماعیل افضل پور بازنشسته

استاد
تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی
محمداسماعیل افضل پور بازنشسته
استاد دکترای تخصصی
- تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی

https://cv.birjand.ac.ir/300827/fa

حسین

حسین اقدامی

استادیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
حسین اقدامی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/eghdami/fa

گوگل اسکالر
محمدقاسم

محمدقاسم اکبری

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
محمدقاسم اکبری
دانشیار دکترای تخصصی
۵۶۲ علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/mghakbari/fa

گوگل اسکالر
محمد

محمد اکبری

استادیار
مهندسی - عمران
محمد اکبری
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۳۲۰۵۵۲-۵۶۸ مهندسی - عمران

http://moakbari.ir

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید
محمد

محمد اکبری بورنگ

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
محمد اکبری بورنگ
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۲۷۰۴۴- داخلی ۲۱۶ علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی

https://cv.birjand.ac.ir/makbari/fa

گوگل اسکالر
علی

علی اله رسانی

استادیار
علوم - شیمی
علی اله رسانی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/alahresani/fa

محمد حسن

محمد حسن الهی زاده

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - تاریخ
محمد حسن الهی زاده
دانشیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - تاریخ

https://cv.birjand.ac.ir/elahizadeh/fa

گوگل اسکالر
حسین

حسین الیاسی

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
حسین الیاسی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

https://cv.birjand.ac.ir/elyasi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
حسن

حسن امامی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - زبان
حسن امامی
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - زبان

https://cv.birjand.ac.ir/emami/fa

گوگل اسکالر
مسعود

مسعود امان

استادیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
مسعود امان
استادیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/aman/fa

گوگل اسکالر
بهزاد

بهزاد امیدی کاشانی

استادیار
مهندسی - مکانیک
بهزاد امیدی کاشانی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/omidi/fa

گوگل اسکالر ارکید