سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۳۵۱ مورد.
علی

علی رضائی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - حقوق
علی رضائی
استادیار -
- ادبیات و علوم انسانی - حقوق

https://cv.birjand.ac.ir/arezaei/fa

محمدرضا

محمدرضا رضائیان دلوئی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - زبان
محمدرضا رضائیان دلوئی
استادیار دکترای تخصصی
۶۲۸ ادبیات و علوم انسانی - زبان

http://cv.birjand.ac.ir/rezaeiandelouei/fa

گوگل اسکالر
سیدمحمد

سیدمحمد رضوی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - حقوق
سیدمحمد رضوی
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۰۴۴ ادبیات و علوم انسانی - حقوق

https://cv.birjand.ac.ir/smrazavi/fa

سید محمد

سید محمد رضوی

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
سید محمد رضوی
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۱۶۳ مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/mrazavi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
مریم

مریم رمضانی

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
مریم رمضانی
دانشیار دکتری
۳۲۲۰۲۰۵۰-۴۱۷ مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

https://cv.birjand.ac.ir/mramezani/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
یوسف

یوسف رمضانی

دانشیار
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
یوسف رمضانی
دانشیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - علوم و مهندسی آب

https://cv.birjand.ac.ir/ramezani/fa

سید حمیدرضا

سید حمیدرضا رمضانی

استادیار
اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت
سید حمیدرضا رمضانی
استادیار دکترای تخصصی
- اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/hramazani/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
سعید

سعید رهنما

استادیار
مهندسی - مکانیک
سعید رهنما
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۴۹ مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/rahnama/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

حمیدرضا رویایی

مربی
علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
حمیدرضا رویایی
مربی -
- علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/royaei/fa

رضا

رضا زارع

مربی
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
رضا زارع
مربی کارشناسی ارشد
- مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/zare/fa

علی

علی زارعی

استادیار
هنر - باستان شناسی
علی زارعی
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۲۷۲۲۵ هنر - باستان شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/zarei/fa

گوگل اسکالر
کتایون

کتایون زارعی طوسی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - زبان
کتایون زارعی طوسی
استادیار دکتری
- ادبیات و علوم انسانی - زبان

https://cv.birjand.ac.ir/zareitousi/fa

گوگل اسکالر
محمود

محمود زراعت پیشه

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی
محمود زراعت پیشه
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی

https://mzeraat.persianblog.ir/

گوگل اسکالر
جواد

جواد زراعتکارمقدم

استادیار
دانشکده فنی فردوس - الکترونیک
جواد زراعتکارمقدم
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی فردوس - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/jzeraatkarmoghadam/fa

گوگل اسکالر
محمد حسین

محمد حسین زرین کوب

استاد
علوم - زمین شناسی
محمد حسین زرین کوب
استاد دکترای تخصصی
۳۴۱ علوم - زمین شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/zarrinkoub/fa

گوگل اسکالر

غلامرضا زمانی

دانشیار
کشاورزی - زراعت
غلامرضا زمانی
دانشیار -
- کشاورزی - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/zamani/fa